Drie op vier Belgen tevreden over gezondheid

Iets minder dan drie op vier Belgen verklaren dat hun algemene gezondheidstoestand goed tot zeer goed is.

Belga

Belgen zijn over het algemeen tevredener over hun gezondheid dan andere Europeanen. De tevredenheid neemt wel af met de jaren. En mannen zijn er geruster in dan vrouwen. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

Het NIS bracht Belgische en Europese cijfers van 1997, 1998 en 2001 samen. Die tonen dat bijna acht op de tien mannen en bijna zeven op de tien vrouwen vinden dat hun gezondheid goed is.

Vrouwen rapporteren sneller gezondheidsproblemen en stappen vlugger naar een arts. Ze worden ook vaker opgenomen in het ziekenhuis. De gegevens lijken tegenstrijdig met het feit dat vrouwen nog altijd een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Maar de 'levensverwachting in goede gezondheid' verschilt nauwelijks voor mannen en vrouwen. Op de leeftijd van 25 hebben ze allebei nog ongeveer 37 gezonde jaren voor de boeg.

De belangrijkste factor die bepaalt of we ons goed voelen is evenwel niet het geslacht, maar de leeftijd. Naarmate we ouder worden neemt de tevredenheid af. Gemiddeld ervaren we onze gezondheid elk jaar als een procentje minder goed. In de leeftijdscategorie 15-24 jaar heeft iets meer dan acht procent het gevoel dat het niet zo best gaat met de gezondheid. In de leeftijdsklasse 74-84 jaar is dat opgelopen tot 54,6 procent.

Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Hoe hoger geschoold, hoe groter de tevredenheid over de gezondheid. Van de mensen met een diploma hoger onderwijs is 84,9 procent van oordeel gezond te zijn. Bij mensen met als hoogste diploma secundair is dat 77,5 procent. Lager opgeleiden hebben een slechtere algemene gezondheidstoestand dan hoger opgeleiden.

Aan het werk zijn is eveneens bevorderlijk voor de gezondheid. Van de actieven zegt 83,7 procent in goede gezondheid te verkeren. Bij het niet-actieve deel is dat 61,5 procent.

Internationaal gezien scoort België niet slecht. Belgen voelen zich ongeveer even fit als Nederlanders en Oostenrijkers, maar zijn fitter dan Fransen, Britten, Grieken, Italianen en, helemaal achteraan, de Portugezen. Spanjaarden, Ieren, Denen en Zweden schatten hun gezondheid dan weer hoger in. Ieren zijn het meest tevreden.

Belgen hebben dan ook een grote belangstelling voor hun gezondheid. Zo trok de beurs 'Gezond en beter Leven' op de Heizel in Brussel afgelopen weekend 27.270 bezoekers. Zij konden er hun gezondheidstoestand laten checken en hun fysieke conditie testen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer