Provincie Limburg gaat vuilvracht richting Nederland inperken

De bestendige deputatie van de provincie Limburg heeft 100.000 euro uitgetrokken voor de bouw van een zandvang op de Eindergatloop in Noord-Limburg.

Belga

Met de verbreding van de waterloop wil de provincie Limburg de vuilvracht van zware metalen zoals zink en cadmium die van Vlaanderen naar Nederland vervoerd worden drastisch inperken.

Dat heeft gedeputeerde Jos Claessens (VLD), bevoegd voor onbevaarbare waterlopen, laten weten.

De bouw van een zandvang houdt in dat er een verbreding en uitdieping van de waterloop op één plaats wordt gerealiseerd.

Hierdoor daalt de watersnelheid op deze plaats zodat de bezinkbare deeltjes die meegevoerd worden de tijd hebben om te bezinken en zich af te zetten op de bodem van de zandvang. Een zandvang die voldoende groot gemaakt wordt, is ook geschikt om de fijnste deeltjes met de meeste vervuiling op te vangen, zo luidt het.

Gedeputeerde Claessens maakt zich sterk dat de zandbank op de Eindergatloop ten laatste tegen 2006 gerealiseerd wordt. Het plan past overigens in de overeenkomst die afgesloten werd tussen Vlaanderen en Nederland om de vervuiling in Noord-Limburg gezamenlijk aan te pakken. In het Nederlandse Veldhoven zal komende donderdag in dat verband een concreet actieplan voorgesteld worden om de vuilvracht van Vlaanderen naar Nederland verder tegen te gaan, aldus nog Claessens.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer