Meer dan 150 nationaliteiten in Antwerpen in 2003

Vorig jaar waren er in Antwerpen meer dan 150 nationaliteiten.

Belga

Daarvan was de groep Marokkanen met 12.990 het best vertegenwoordigd. Dat wist vzw De Acht, het in 1998 gefuseerde Antwerpse minderhedencentrum, te vertellen tijdens de voorstelling van hun jaarverslag 2003.

In Antwerpen is 89 procent Belg en 11 procent niet-Belg. Het aantal asielaanvragen daalde vorig jaar alsook het wachtregister voor mensen uit Oost-Europa. Wel steeg het wachtregister van personen uit Algerije, China en Congo. De meeste nieuwkomers en allochtonen wonen volgens Veronique Grossi, algemeen coördinator, vooral in de oude stadskern, Antwerpen-Noord, oud-Borgerhout, Antwerpen-Zuid, Deurne-Noord en Linkeroever.

Om deze mensen voldoende te kunnen bijstaan, werkt De Acht projectmatig en met verschillende thema's. Zo is er het thema 'onderwijs' dat zich toespitst op problemen die allochtone jongeren ondervinden. Dat kan gaan van taalproblemen tot het moeilijk kunnen inschrijven in een school.

Ook besteedt de Acht aandacht aan 'welzijn'. Dat team richt zich op de problematiek rond allochtone ouderen en de roma-groepen en hoe de drempel naar algemeen welzijnswerk verlagen. Daarnaast is er nog een cluster 'tewerkstelling' waarbij vooral de aandacht gaat naar de schoolgaande allochtone jeugd. Via sessies in scholen wordt hen kennis bijgebracht over de arbeidsmarkt of wordt het belang van een diploma in de verf gezet.

Tot slot werkt de Acht nog met de thema's 'opvang en onthaal van nieuwkomers' en 'participatie'. Daarbij is het wegwijs maken van de nieuwkomers belangrijk en worden allochtonen mee ingeschakeld in projecten die het dagelijkse leven wat aangenamer moeten maken. Zo is er bijvoorbeeld het bevorderen van samenleven op pleintjes of Marokkaanse vaders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

In 2004 staat de fusie met het Opbouwwerk, een organisatie die zich vooral richt op de minderbedeelden van onze samenleving, op het programma.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer