Vlaams Blok belooft historische verkiezingen op congres

Met het congres zondag te Gent, zette het Vlaams Blok een punt achter de precampagne en werd meteen de start gegeven voor de verkiezingscampagne voor 13 juni. In de voormiddag werd in vijf werkgroepen aan een aantal resoluties gewerkt, terwijl 's namiddags tijdens de plenaire zitting Claudine De Schepper, de gewezen VLD-Vlaams volksvertegenwoordiger, luidruchtig werd verwelkomd. Ze prijkt op de voorlaatste plaats van de Antwerpse VLD-lijst, net voor Freddy Van Gaver.

Belga

Partijvoorzitter Frank Vanhecke stelde dat de verkiezingen van 13 juni om meerdere redenen historisch zijn, niet in het minst omdat het Blok een cruciale rol kan spelen in Brussel. "Het is niet onmogelijk dat wij bij de komende verkiezingen op ons eentje het front van alle andere Vlaamse partijen verslaan en met de meerderheid van 17 Vlaamse zetels gaan lopen", aldus Vanhecke die erop wees dat dit de nachtmerrie voor PS-boegbeeld Laurette Onkelinx zou zijn.

Hij herhaalde dat het Vlaams Blok in dat geval enkel de toepassing van de wet, en meer bepaald de taalwetten, zal eisen. "Indien de Franstalige partijen zich daartegen verzetten, dan blokkeren zij het land, niet wij", klonk het.

Vanhecke benadrukte ook dat zijn woorden van vorig weekend in De Zevende Dag, dat de partij inzake het vreemdelingendossier in mogelijk te scherpe woorden had gecommuniceerd, niet duiden op onenigheid binnen het Vlaams Blok. Hij waarschuwde de militanten evenwel dat men in het vuur van een betoog of meeting wel eens een ongepast woord gebruikt, maar dat het "onze plicht is de zelfdiscipline op brengen om dat te vermijden", om de tegenstanders en de media niet de kans te geven het Vlaams Blok te marginaliseren.

De partijvoorzitter had naar aanleiding van de aanslagen in Madrid nog een aantal suggesties voor premier Guy Verhofstadt. Door de rol van Antwerpen en Brussel moet men niet denken hier immuun te zijn voor dergelijke terreur, aldus Vanhecke. Hij raadde de premier na te gaan waarom justitieminister Onkelinx ondanks het onderzoek van de staatsveiligheid zeven moslimextremisten had benoemd in de moslimexecutieve. Het Centrum voor Gelijke Kansen moet voor hem afgeschaft worden en met de vrijgekomen middelen moet onderzoek naar de opmars van het moslimfundamentalisme in België en Europa gevoerd worden. Voorts moet de subsidiëring van de radicale moslimorganisaties gestopt worden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer