"Diabetes wordt een van grootste gezondheidsproblemen"

Het diabetestype 2, dat gekenmerkt wordt door insulinetekort, dreigt één van de grootste gezondheidsproblemen van de 21ste eeuw te worden.

Belga

Dat is in België net zoals wereldwijd het geval. Recente studies bij risicopersonen hebben echter aangetoond dat het mogelijk is de ontwikkeling van deze aandoening te voorkomen. Dat schrijven enkele Gentse wetenschappers in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie leden in 1995 100 miljoen patiënten aan de aandoening. In 2010 zullen er dat 200 miljoen en in 2025 300 miljoen zijn. De toename is het gevolg van de vergrijzing, verbeterde overleving als gevolg van de betere behandeling, de toename van zwaarlijvigheid... De aanwezigheid van diabetes verhoogt de kans op cardiovasculaire aandoeningen en sterfte met een factor twee tot drie. Dertig procent van deze aandoeningen is het gevolg van dit diabetestype.

In ons land steeg het aantal inwoners dat aan diabetes leed, in de periode 1997-2001 van 2,3 tot 2,6 procent. In vergelijking met andere Europese landen bekleedt ons land terzake een middenpositie. De factoren die wereldwijd voor een toename zorgen van de aandoening, zijn ook bij ons aanwezig. Zo wordt in ons land 2010 een sterke toename van 65-plussers verwacht en neemt de zwaarlijvigheid toe als gevolg van sedentaire levenswijze en onaangepaste voedingsgewoonten.

Uit diverse recente buitenlandse onderzoeken blijkt evenwel dat de ontwikkeling van dit type van diabetes bij risicopatiënten voorkomen kan worden via een aangepaste levenswijze op het vlak van voeding en beweging. Lichaamsbeweging van zo'n vier uur per week is reeds effectief en ook al een kleine gewichtsafname heeft effect. De cardiovasculaire risicofactoren verbeteren reeds na een jaar.

Lit. A.De Schryver, A.Hublet, G.De Backer, Diabetes Mellitus Type 2, Een epidemie met wereldwijde dimensies, Tijdschrift voor Geneeskunde, 60, nr.4, 2004, blz. 255-261.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer