Levenslijn stelt verkeersveiligheid opnieuw centraal

Net als in 2002 staat de Levenslijnactie van VTM dit jaar in het teken staan van meer en veiliger mobiliteit voor kinderen en jongeren. De inzamelactie van 2004 is opnieuw ten voordele van het Levenslijn-Kinderfonds en richt zich meer specifiek op het belang van verkeersveiligheid voor jeugd- en jongerenbewegingen. De actie werd maandag in Leuven gelanceerd en kreeg de naam "Veilig op jeugdkamp".

Belga

"We hebben niet toevallig voor dezelfde thematiek gekozen. De actie van 2002 was met een inzameling van meer dan 6 miljoen euro een overrompelend succes. We merken ook dat maatschappelijke relevantie van het thema bijzonder groot blijft", zo stelde Kristine Kloeck, voorzitster van het bestuurscomité van het Levenslijn-Kinderfonds.

De actie van 2004 is, in het spoor van de actualiteit, gericht op de verkeersveiligheid voor jeugd- en jongerenbewegingen. "Voor de zomer van 2004 willen we ongeveer 100.000 veiligheidsartikelen -reflectoren, signalisatie, hesjes, enz...- ter beschikking stellen van de jeugd- en jongerenbewegingen", aldus Marc Dupain, coördinator van Levenslijn. In mei volgt ook een sensibiliseringscampagne gericht op de automobilist. "We willen bestuurders oproepen om tijdens de vakanties alerter te zijn voor jongeren die recht hebben op veiliger wegen", zo luidt het.

De jeugdbewegingen zelf bepalen mee de inhoud van de paketten en staan grotendeels zelf ook in voor de verspreiding en de begeleiding ervan. Ook volgens Dupain heeft de thematiek niets aan relevantie ingeboet. "De actie blijft nuttig en noodzakelijk. De situatie blijft ook schrijnend. Er gebeurt vanuit de overheid nog steeds te weinig. Ik snap bijvoorbeeld niet hoe het kan dat de meest recente ongevallenstatistieken die van 2001 zijn", aldus Dupain.

De organisatoren beschouwen de nieuwe actie als een voortzetting van de vorige editie. Een van de meest opmerkelijke resultaten van die actie was de oprichting van ZEBRA, een onafhankelijke organisatie die een referentiepunt wil zijn voor een betere opvang voor jonge verkeersslachtoffers en hun omgeving.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer