40 miljoen Chinezen vrijgezel door lage geboortecijfers vrouwen

Het onevenwicht in demografische groei tussen mannen en vrouwen zal ertoe leiden dat tegen 2020 in China 40 miljoen mannen zonder partner zal zitten.

Belga

Eén en ander is het gevolg van de één-kindpolitiek in China en de selectieve abortussen. Het gaat om een ernstige bedreiging voor de toekomst van de welvaartstaat die China wil uitbouwen.

Het verschil in geboortecijfers tussen mannen en vrouwen in China is momenteel 116 jongetjes voor elke 100 meisjes. Het verschil is vooral alarmerend op het platteland, waar nog steeds de traditie in ere wordt gehouden dat een zoon veel waardevoller is dan een dochter. Een zoon staat op het platteland garant voor het onderhoud van de ouders op hun oude dag. Een dochter verlaat het ouderlijk nest namelijk om te huwen, en bovendien moeten de ouders een aanzienlijke bruidschat voorzien.

De één-kindpolitiek in China werd eind jaren '70 ingevoerd. Sindsdien worden meisjes vaak afgestaan aan weeshuizen of worden gewoon weggeaborteerd. Alhoewel deze laatste praktijken steeds minder voorkomen, onder meer door een verbod op echografiën, blijft de kloof tussen het aantal jongetjes en meisjes die worden geboren verbreden.

De situatie is vooral ernstig in de zuidelijke provincies Canton en Hainan. Daar worden voor elke 100 meisjes 130 jongetjes geboren. Over enkele decennia zal één op vier mannen daar geen echtgenote meer vinden.

Een andere factor die hierin meespeelt is een toename van het aantal vrouwen dat wordt gekocht of zelfs ontvoerd om duizenden kilometers verder te huwen met een onbekende.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer