Energiebos Universiteit Antwerpen wordt verwerkt tot elektriciteit

Print
Het energiebos van de Universiteit Antwerpen wordt volgende week opnieuw geoogst en versnipperd.
 
De houtsnippers zullen in de elektriciteitscentrale van Electrabel in Ruien worden omgezet in elektriciteit voor huishoudelijk gebruik. In januari 2000 werd het energiebos voor de eerste maal geoogst, na een omlooptijd van vier jaar. De oogst leverde toen 30 ton houtsnippers op, wat voldoende energie is om vijf gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien. Ook deze keer verwacht de universiteit een dergelijke opbrengst.
 
In de lente van 1996 werden op het industrieterrein Krekelenberg in Boom zeventien verschillende populieren aangeplant door het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. De aanplanting gebeurde bovenop een kleiput die werd opgevuld met huishoudelijk afval van de gemeente. De bodem is licht verontreinigd met zware metalen, maar dat vormt geen enkel probleem voor de bomen.
 
De onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie wil met dit proef- en demonstratieproject aantonen dat het mogelijk is om populieren- en wilgenhout als hernieuwbare energiebron te gebruiken.
 
De onderzoekers trachten ook te achterhalen welke populieren het meest productief zijn. De beste bomen kunnen meer dan 10 ton per hectare per jaar produceren. De inheemse soort Wolterson had de hoogste productie na 8 jaar.