Deputatie geeft vergunning voor exploitatie ULM-vliegveld in Brustem

Print
In tegenstelling tot het njet van het schepencollege van Sint-Truiden en de beslissing van federaal minister van Landsverdediging André Flauhaut om geen concessie te verlenen voor de vliegactiviteiten op het voormalige militaire domein van Brustem (Sint-Truiden), heeft de bestendige deputatie van Limburg nu toch een milieuvergunning afgeleverd aan de bvba Vliegveld Sint-Truiden.
Die zal een gedeelte van het vliegveld van Brustem mogen exploiteren voor ULM-toestellen en lichte vliegtuigen. Dat heeft gedeputeerde van Leefmilieu Frank Smeets (CD&V) donderdag bekend gemaakt. Het schepencollege van Sint-Truiden weigerde vorig jaar een milieuvergunning af te leveren aan de vzw Ultra Wings. Het schepencollege was immers van oordeel dat het recreatieve aspect overwoog en de vzw de economische en tewerkstellingsvoorwaarden die de stad Sint-Truiden altijd vorop gesteld heeft, niet kon inlossen. Minister Flahaut trad het stadsbestuur van Sint-Truiden hierin bij. Volgens de minister kon de piste beter benut worden als oefenterrein voor de Koninklijke Technische School van Saffraanberg. Door die uitbreiding konden de eerstvolgende drie jaar 140 tot 150 extra jobs gecreëerd worden, zo becijferde burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) van Sint-Truiden.

De vzw Ultra Wings ging tegen de beslissing van het Truiense stadsbestuur in beroep. De vzw deed dat als een nieuwe vennootschap, de bvba Vliegveld Sint-Truiden. De bestendige deputatie volgde donderdag het unaniem gunstig advies van de provinciale milieuvergunningcommissie en verleende de bvba wel een milieuvergunning. Hieraan zijn wel twee voorwaarden verboden. Zo werd het maximum aantal starts per week op 150 vastgelegd en moet de bvba een register bijhouden van alle opstijgende en landende vliegtuigen. Voor 7 uur 's morgens en na 22 uur 's avonds mag er bovendien niet gevlogen worden.

De bestendige deputatie is van oordeel dat er zich zowel op milieutechnisch als op stedenbouwkundig vlak geen problemen stellen betreffende de nieuwe aanvraag door de bvba Vliegveld Sint-Truiden. Uit het beschikbare studiemateriaal blijkt voorts dat de vliegactiviteiten geen noemenswaardige lawaaihinder met zich zullen brengen, zo luidt het verder.