Umicore sloot 2003 af met nettowinst van 60,1 miljoen euro

Print
De metaal- en materialengroep Umicore had in 2003 een gunstig jaar en kon afsluiten met een nettowinst van 60,1 miljoen euro (2,63 euro per aandeel), tegenover 32,9 miljoen euro in 2002 (1,45 euro per aandeel). De goede resultaten dankt Umicore onder meer aan de overname van PMG, waardoor de resultaten stegen met 30 miljoen euro.
De omzet steeg van 3,160 miljard euro tot 4,677 miljard euro. De recurrente EBIT maakte ook een grote vooruitgang van 97,5 miljoen euro in 2002 tot 145,9 miljoen in 2003.

De goede resultaten zijn onder meer te danken aan "de recordprestatie" van de afdeling "Nieuwe Materialen", die het jaar afsloot op een EBIT van 34,7 miljoen euro, voornamelijk dankzij een toename in de productie van batterijmaterialen, benadrukt CEO Thomas Leysen donderdag op een persconferentie. De EBIT van de activiteiten in de afdeling "Edelmetaalproducten en katalysatoren", hoofdzakelijk bestaande uit activiteiten van PMG, bedroeg 42,9 miljoen euro, wat overeenstemt met een rendement op aangewend kapitaal van 17,5 procent.

Wat de "zink"-activiteiten betreft, in deze afdeling nam de EBIT toe met 1,1 miljoen euro tot 19,3 miljoen euro. De marktsituatie voor de Umicore-koperproducten bleef somber in 2003. Umicore verwacht op dit vlak geen herstel voor 2005. Het lot van deze sector, die binnenkort een aparte legale entiteit wordt, blijft evenwel onzeker.

"We zouden alleen kunnen blijven, maar dat is geen ideale oplossing", zei Thomas Leysen, die een voorkeur heeft om "op een opportuun moment" een partnerschap of een fusie te sluiten. Voor 2004 verwacht Umicore dat de EBIT opnieuw aanzienlijk zal stijgen, ten gevolge van de overgenomen PMG-activiteiten gedurende een vol jaar, een nieuwe toename van de bijdrage "Nieuwe Materialen" en de globaal betere zinkmarkt. De bijdrage van de andere activiteiten zal op dat ogenblik naar verwachting ruwweg in dezelfde lijn liggen als de prestaties in 2003.