TA vraagt meer controles en informatie over veiligheid vliegtuigen

Print
Test-Aankoop vraagt meer controles naar de veiligheid van vliegtuigen.
De resultaten van alle controles zouden via een onafhankelijke gegevensbank ter beschikking moeten worden gesteld van het publiek. Verkopers van tickets dienen bovendien steeds de naam te vermelden van de luchtvaartmaatschappij (evenals van de vervangende) waarmee gevlogen wordt. Dat stelt de consumentenorganisatie in haar magazine. TA wil dat de Europese overheid regelmatige en grondige controles uitvoert op zowel lijn- als chartervliegtuigen, ook van toestellen afkomstig uit landen van buiten de EU. In september 2003 richtte de EU nog het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) op, dat belast is met reglementering en controle, meer bepaald harmonisering en samenwerking op gebied van controle, veiligheidsmaatregelen en informatie-uitwisseling.

Volgens Test-Aankoop moeten alle bevoegde instanties in EU-lidstaten op de hoogte gebracht worden van de resultaten van controles. Die informatie dient via een zo uitgebreid mogelijke gegevensbank ook ter beschikking te worden gesteld van het publiek. Deze zou naast de resultaten ook de criteria dienen te bevatten op basis waarvan geoordeeld wordt. TA wijst er op dat de resultaten van controles in Belgische luchthavens nooit publiek gemaakt worden.