Devro-Teepak wil 100 man kwijt

LOMMEL - Op een speciaal bijeengeroepen ondernemingsraad heeft de directie van Devro-Teepak in Lommel meer duidelijkheid gegeven over de geplande reorganisatie van het bedrijf. Terwijl de vakbonden hadden gerekend op het ontslag van zo'n 40 werknemers, raamt de bedrijfstop het aantal afvloeiingen op 100, een kwart van het totaal personeelsbestand. Vooral in de hoeveelheid bedienden zal er onverwacht zwaar gesnoeid worden. Of er bij de 60-tal arbeiders die moeten opstappen ook naakte ontslagen zullen vallen, zal moeten blijken na de onderhandelingen die de directie binnen de week met vakbonden wil starten.
BR>
Zoals u eerder deze week kon lezen is Devro-Teepak in moeilijkheden gekomen door de recessie in Azië en Rusland. De verpakkingen voor de vleesindustrie en de cellulose darmen die het bedrijf produceert, vonden maar moeilijk hun weg naar de buitenlandse afnemers. Devro-Teepak exporteert 98 procent van de goederen. Na een eerste reorganisatie vorig jaar, die vooral de bedienden trof, moet er nu drastischer ingegrepen worden. Over de concrete invulling van de reorganisatie wil de directie overleg plegen met de werknemers.
«De mededeling die we aan de ondernemingsraad hebben gedaan, betekent de start van de overlegfase,» verduidelijkt directeur human recources Swinnen. «Het cijfer van 100 mensen die het bedrijf moeten verlaten, is een ruwe raming van de plannen die nu geïntroduceerd zijn. Het is dus niet zeker of dat aantal ook effectief zal vertrekken. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een vooropgestelde kostenbesparing te komen. Hierover valt te praten met de sociale afgevaardigden. We willen graag naar hun voorstellen luisteren, wat binnenkort zal gebeuren.»

Brugpensioen


«De directie heeft de bedoeling om 25 procent van de kosten te besparen,» aldus Rob Urbain (ABVV) in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront. «Om dit te bereiken moeten er ongeveer 64 arbeiders afvloeien, waarvan 36 met een tijdelijk contract. In die groep zullen de naakte ontslagen kunnen beperkt blijven, omdat een aantal van hen in aanmerking komt voor brugpensioen op 52 jaar. Als in de besprekingen blijkt dat de directie niet van brugpensioen wil weten, wordt de situatie natuurlijk nog meer problematisch.»
Vooral het feit dat daarenboven 35 tot 40 bedienden moeten vertrekken, komt als een verrassing voor de vakbonden. «Na de eerste reorganisatie hadden we dit niet verwacht,» aldus nog Rob Urbain. «We zullen via de Wet Di Rupo, die een vermindering van sociale lasten toekent in ruil voor arbeidsherverdeling en het behoud van jobs, proberen om zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden. De toekomst van degenen die mogen blijven is een andere prioriteit, want de ene reorganisatie na de andere helpt ons natuurlijk niet vooruit.»