De Tijd voor het eerst op drukpersen van RUG

Print
BERINGEN - De Financieel Economische Tijd is vannacht voor het eerst gedrukt op de persen van de Regionale Uitgeversgroep (RUG) in Beringen-Paal. Enkele minuten na de sluiting van de Amerikaanse beurs op Wall Street, werd een van de vier hypermoderne cold-setpersen op gang getrokken. Niet veel later werd De Tijd met bestelwagens netjes afgeleverd in de verdeelcentra.
BR>De Regionale Uitgeversgroep (RUG) is trots op haar hightechdrukcentrum in Beringen. De RUG is uitgever van onder meer Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Nauwelijks één jaar na de eerste spadesteek, is het complex al gedeeltelijk operationeel.
Met de investering van ruim 2 miljard frank werd de totale integratie van de nieuwe digitale technologieën in het krantenproces gerealiseerd. Dit betekent dat ver afgelegen redacties hun krantenpagina's via een breedbandnetwerk kunnen doorsturen naar Beringen, waar die pagina's met de zogenaamde CTP-technologie (computer-to-plate) rechtstreeks op de plaat van de rotatiepers worden aangebracht. Papier of film komen er helemaal niet meer aan te pas. De vier ultramoderne drukpersen van Koening & Bauer, type Commander, kunnen elk 48 kleurenpagina's aan met een snelheid van 42.000 kranten per uur.
Bij de opmaak van het concept voor Beringen werd meteen vooropgezet, dat de RUG op basis van haar versterkte drukcapaciteit ook voor andere uitgevers zou gaan werken. «De tijd dat elke uitgever zijn eigen hebbeding, zijn eigen drukkerij moest hebben, is voorbij», vindt Peter Baert, afgevaardigd-bestuurder van de RUG. «Wij hebben ons project daarom zo uitgewerkt dat ook collega's-uitgevers op ons machinepark kunnen komen drukken.»
In dit opzicht werd onder meer een contract van negen jaar gesloten met het Uitgeversbedrijf Tijd in Antwerpen. De beurskrant De Financieel Economische Tijd wordt sinds woensdag in Beringen gedrukt. «Dit was meteen het bewijs van het vertrouwen van het Vlaamse bedrijfsleven in de toekomstgerichte ontwikkeling van onze groep», aldus Peter Baert,

L'Echo


De RUG tekende eveneens een contract met Editeco, uitgever van de Franstalige beurskrant L'Echo. Ook Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, de Antwerpse scheepskrant De Lloyd, De Tilburgse Koerier, De Bond, De Boer, verscheidene huis-aan-huisbladen en diverse weekbladen draaien binnen afzienbare tijd op de persen in Beringen.
Daarmee is de volledige productiecapaciteit nog niet volzet. In de toekomst staan dus nog bijkomende mogelijkheden open.