Arena geeft startschot voor Commissie Interculturele Dialoog

Minister van Sociale Integratie, Gelijke Kansen en Intercultureel Beleid Marie Arena heeft maandag het startschot gegeven van de Interculterele Dialoog, één van de doelstellingen uit het regeerakkoord. Bedoeling is dat alle gemeenschappen in ons land betrokken worden in de dialoog om samen concrete doelstellingen rond "samen-leven" naar voren te schuiven.

Belga

De immigratie in de loop van de voorbije veertig jaar heeft in België heel wat gemeenschappen gecreëerd, die elk hun eigen ideologische, filosofische en religieuze gevoeligheden hebben. Met de dialoog hoopt Arena dat de "gevoeligheden en verwachtingen van elke gemeenschap erkenning vinden", zodat ze zich kunnen "ontwikkelen tot pluralistische waarden die niemand nog in twijfel trekt".

De Commissie voor de Interculturele Dialoog, voorgezeten door de ministers van Staat Annemie Neyts en Roger Lallemand, moet de sleutelprincipes van de Belgische democratie en het burgerschap onderzoeken om ze zo beter te kunnen interpreteren en realiseren in een nieuwe interculturele context.

Het gaat daarbij om begrippen als non-discriminatie, scheiding van Kerk en Staat, specifieke verplichtingen van openbare diensten, gelijkheid tussen man en vrouw enzovoort. De 22 commissieleden zullen zich hiervoor baseren op het verenigingsleven, gemeenten en mensen uit het beroepsleven (leerkrachten, sociale werkers, vakbonden). Die actoren zullen vooral via werkgroepen een bijdrage leveren aan de dialoog.

Daarna zal de commissie, samen met het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen, een rapport publiceren over de interculturaliteit in België. Tegen februari 2005 moet de Dialoog enkele aanbevelingen hebben opgeleverd, die Marie Arena vervolgens in een rapport zal voorleggen aan de federale regering.

Bij de voorstelling van de Commissie daagden maandag ruim honderd mensen op in het Flageygebouw. Naast Prins Filip waren ook vertegenwoordigers van religieuze leiders, vrouwenbewegingen, vakbonden en verschillende minderheden aanwezig. Het initiatief ligt in het verlengde van Ronde Tafels "Beter Samenleven" die in 2002 werden georganiseerd door Guy Verhofstadt en Laurette Onkelinx.