EU-grondwet: Verhofstadt en sp.a-leiding op confrontatiekoers

Voor het eerst sinds de mislukte Europese top van december in Brussel heeft de sp.a-leiding belangwekkende uitspraken gedaan over de te volgen strategie bij de onderhandelingen over de Europese grondwet.

Belga

Die standpunten wijken grondig af van de weg die momenteel door premier Guy Verhofstadt en de regering wordt gevolgd. Ondervoorzitter Caroline Gennez bepleit een overgangsperiode. "Daarna", zo stelt ze, "zullen we in alle rust de grondwet moeten beoordelen op de vraag of de modale Belg er wat aan heeft, of ze Europa democratischer maakt". Gennez schreef één en ander neer in een brochure over Europa die dinsdag aan de pers wordt voorgesteld. De kans dat het om een lapsus gaat, is bijgevolg gering.

Opmerkelijk is ook dat Gennez er vanuit gaat dat "de staats- en regeringsleiders de ontwerpgrondwet van de Conventie niet zullen aanvaarden". Ook die opinie staat haaks op de opinie van de regering. In nauw overleg met het Ierse voorzitterschap zet premier Verhofstadt momenteel alle zeilen bij om nog voor de Europese verkiezingen van 13 juni het fiat van de 25 lidstaten over de Europese grondwet te krijgen. Daarom reisde hij recentelijk naar Dublin, Berlijn en Madrid en ontving hij onlangs de Britse premier Tony Blair in de Lambermont. Uit de bedenkingen van Gennez blijkt dat de sp.a-leiding het moeilijk heeft met het activisme van Verhofstadt en niet geïnteresseerd is om nog voor de Europese verkiezingen een akkoord over de grondwet te hebben.

Ondanks de inzet van europarlementslid Anne Van Lancker (sp.a) in de Conventie heeft de sp.a-leiding zich nooit duidelijk voor de grondwet uitgesproken. Vice-premier Johan Vande Lanotte betwijfelde zelfs of hij, in geval van volksraadpleging, ja zou stemmen. Gennez bepleit nu een overgangsperiode en vervolgens een rustperiode. Die moet duidelijkheid brengen of de modale Belg wat aan de grondwet heeft. In tegenstelling tot de regeringsleider is de sp.a-leiding niet gehaast om de grondwet goedgekeurd te krijgen. Die opstelling verzwakt de onderhandelingspositie van Verhofstadt in het Europees grondwettelijk debat.

Het boekje van Gennez, dat dinsdag door de politiek hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws Luc Van der Kelen wordt ingeleid, telt 54 pagina's en stelt 15 vragen over Europa. Eén ervan luidt of "een portie mosselen met frieten een luxeproduct is?" De meeste hete actualiteitsdossiers, zoals de financiële meerjarenplanning, de Belgische bijdrage aan de Unie, de Europese defensie en de Europese gedragscode inzake wapenuitvoer komen niet aan bod.