Honden voortaan aan de leiband in Schulensbroek

In het Schulensbroek op de grens tussen Herk-de-Stad en Lummen moeten bezoekers met honden hun dieren voortaan aan de leiband houden. Ruiters blijven er volledig verboden en fietsen mag alleen op het fietspad aan de noordzijde. Vanaf 2005 gaat de zuidzijde al op 1 januari voor bezoekers toe.

jforier

Het Schulensbroek is door de Europese Unie erkend als vogelrichtlijngebied. Dat is een gebied met een bijzonder waardevolle vogelrijkdom. Het Schulensmeer in het gebied is in de eerste plaats wateropvangbekken. Daarnaast hebben het meer en de noordzijde binnen de dijken ervan ook een recreatieve en natuurfunctie. Aan de zuidzijde is de natuurfunctie belangrijker dan de recreatie. Het nieuwe reglement is opgemaakt omdat de Europese Unie de gemeenten duidelijkheid heeft gevraagd over de maatregelen voor de bescherming van de natuur.

"Om de natuurwaarde te beschermen zijn in het gebied alleen honden toegelaten, als ze aan de leiband worden gehouden," zeggen Guido Huygens en Piet Rijmen van de natuurvereniging die aan het reglement heeft meegewerkt. "Loslopende honden betekenen een gevaar voor de vogels, zeker wanneer die aan het broeden zijn. Het reglement zegt ook dat de baasjes de uitwerpselen in het gebied meteen moeten opruimen."

Fietsers zijn in het Schulensbroek toegelaten, maar dan alleen op het fietspad aan de noordzijde van het meer. Ruiters krijgen helemaal geen toegang tot het gebied.

Dit jaar is het laatste jaar dat het gebied ten zuiden van het meer op 15 maart voor bezoekers dichtgaat. Vanaf 2005 geldt die sluiting al vanaf 1 januari. "Dat is nodig om de overwinterende vogels te beschermen," zeggen Huygens en Rijmen. "Deze winter bijvoorbeeld zijn hier 5.000 eenden neergestreken. Ook alle reigerachtigen voelen zich in dit gebied goed thuis. De sluiting blijft van kracht tot 31 mei, als het broedseizoen volledig achter de rug is." Het reglement is uitgewerkt door de burgemeesters van Herk-de-Stad en Lummen, de politie, de hengelaars, de intercommunale Schulensmeer en de provinciale visserijcommissie. De gemeenteraden van Herk-de-Stad en Lummen moeten het reglement nu nog bekrachtigen.