Woninginbraken bijna gehalveerd in Tongeren

In Tongeren zijn vorig jaar nog maar 133 inbraken in huizen gepleegd. Dat is een daling met 45 procent ten opzichte van 2002. Tijdens de doorgedreven snelheidscontroles zijn vorig jaar 1.347 pv's opgesteld, zo'n 400 meer dan het jaar voordien.

jforier

De evaluatie van het zonaal veiligheidsplan toont aan dat de lokale politie van de zone Tongeren-Herstappe het voorbije jaar goed werk geleverd heeft. Korpschef Tony Verlackt: "We hebben ons vooral toegelegd op de woninginbraken, gauwdiefstallen en onaangepaste snelheid in de bebouwde kom. Wanneer we de resultaten bekijken, valt vooral de spectaculaire daling van de woninginbraken op. Vermits deze tendens ook in de andere politiezones is waar te nemen, gaan wij ervan uit dat de bovenzonaal georganiseerde controleacties hun effect niet missen."

De zonechef merkt ook het effect van goede samenwerking en informatiedoorstroming naar de gerechtelijke diensten. "Een dief die we op heterdaad betrapten en arresteerden, heeft uiteindelijk geleid tot het oprollen van een Roemeense dievenbende door de GDA," verduidelijkt de zonechef.

De meest inbraakgevoelige plaatsen blijven het centrum en de Bilzer-, Maastrichter- en Sint-Truidersteenweg.

Een ander opvallend feit is de stijging met 12% van de aanvragen voor vakantietoezicht van 294 naar 328. Het aantal gauwdiefstallen daalde lichtjes. Tijdens de donderdagmarkt is de daling wel opvallend van 34 naar amper 14. Daartegenover staat een stijging op woensdag en in het weekend.

De aanpak van de overdreven snelheid in de bebouwde kom werd het speerpunt op vlak van verkeersveiligheid. De aanhoudende controles hebben een gunstig effect tijdens de week, vooral op wegen zoals de Rutterweg, Millerweg en Blaarstraat. Op de Bilzersteenweg en Koninksemstraat daarentegen en in het weekend stijgt het aantal hardrijders. Het aantal pv's voor snelheidsovertredingen steeg van 985 naar 1.347 en het aantal ingetrokken rijbewijzen ging van 5 naar 52. Vandaar dat men het flitsbeleid voortzet. De huidige apparatuur wordt vervangen door een modernere versie.