Test Aankoop haalt uit naar discriminatie in verzekeringen

"Mannen betalen meer voor een autoverzekering en minder voor een ziekenhuisverzekering dan vrouwen. Aan die discriminerende praktijken moet een einde komen", schrijft Test Aankoop donderdag in een mededeling. Een Europese richtlijn moet in de toekomst de ongelijkheid de wereld uit helpen.

Belga

De verzekeraars rechtvaardigen het verschil op basis van statistieken. Daaruit blijkt dat vrouwen 'gemiddeld' vaker in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en 'gemiddeld' minder verkeersongevallen veroorzaken dan mannen. Ze houden daarbij rekening met de waarschijnlijkheid van bijvoorbeeld een bevalling en andere criteria.

Volgens Test Aankoop echter vertonen die statistieken twee grote gebreken: "Ten eerste gelden de cijfers als gemiddelde, een aantal jonge vrouwen zal bijvoorbeeld nooit kinderen krijgen. En ten tweede zijn ze nagenoeg uitsluitend gebaseerd op het verleden", aldus Test Aankoop.

De consumentenorganisatie steunt daarom het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen dat momenteel op tafel ligt in het Europees parlement en in de Raad van Ministers. Het voorstel verbiedt het gebruik van het criterium 'geslacht' als discriminerende factor in de berekening van de premie en het rendement van verzekeringscontracten en andere financiële diensten.

Test Aankoop maakte haar standpunt over aan de 300 Europese parlementsleden die deel uitmaken van de zes parlementaire commissies die zich over het dossier buigen en aan de ministers Frank Vandenbroucke en Marie Arena.