Minister Keulen gaat Contactpunt Wonen oprichten

Vlaams Minister van Wonen, Marino Keulen, gaat een centraal informatiepunt Wonen oprichten. Dat kondigde hij donderdag aan naar aanleiding van de start van Batibouw.

Belga

Het informatieloket zou vanaf einde maart telefonisch toegankelijk zijn via het gratis 0800-nummer (de Vlaamse infolijn). In eerste instantie zal de nadruk komen te liggen op sociale huisvesting, maar op termijn zou de Vlaming er voor alle vragen in verband met wonen (premies, reglementeringen,...) terecht kunnen, aldus de minister.

Keulen blikte bij de start van Batibouw ook nog even terug op de realisaties inzake huisvesting tijdens de voorbije Vlaamse legislatuur. "Nog nooit werd er zoveel in sociale huisvesting geïnvesteerd als de voorbije vier jaar", stelde hij. "De beoogde doelstelling van 15.000 nieuwe sociale woningen werd gehaald, verklaarde Keulen. Een derde daarvan is wel nog in aanbouw en zal pas de volgende jaren af zijn, "maar alles werd wel al gebudgetteerd". Ook via publiek-private samenwerking en CBO komen er nog een 900-tal sociale woningen bij.

Andere maatregelen de afgelopen legislatuur zijn het verminderen en de meeneembaarheid van de registratierechten, de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen en het kooprecht voor sociale huurders.

De Vlaamse Confederatie Bouw lanceerde donderdag een reeks beleidsvoorstellen voor de volgende legislatuur. Ze vraagt onder meer een uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen naar hogere inkomens, de uitbreiding van de fiscale aftrekbaarheid van energiemaatregelen en het verlagen van de succesierechten in navolging van de registratierechten. Ook is volgens de VCB het voorstel om koppelverkoop bij bouwgrond te verbieden, "niet nodig". Aan de gemeenten wordt gevraagd lagere opcentiemen te heffen. Ter compensatie zouden ze rechtstreeks de krotbelasting kunnen heffen.