Commissie verwacht één procent migranten na EU-uitbreiding

Uit de tien nieuwe EU-lidstaten zullen de komende vijf jaar elk jaar zo'n 220.000 werknemers migreren. In totaal zal het gaan om één procent van de volwassenen, of een miljoen mensen. Dit voorspellen diensten van de Europese Commissie. De migratie zal weinig problemen stellen in de huidige lidstaten, maar brain drain kan in de nieuwe lidstaten wel schade aanrichten.

Belga

De Europese Commissie maakt zich al enkele weken grote zorgen om de groeiende bezorgdheid in huidige lidstaten over de gevolgen van de uitbreiding. In alle lidstaten zijn maatregelen genomen of in voorbereiding om werkzoekenden uit de nieuwe lidstaten buiten te houden. Volgens de Commissie zijn deze maatregelen "niet in de geest van de uitbreiding". Of ze ook illegaal zijn, is veel minder zeker.

Donderdag publiceert de Commissie een studie over de mogelijk omvang van de migratie in de jaren na de uitbreiding. De studie is gebaseerd op opinie-onderzoek in de nieuwe lidstaten, in de lente van 2002.

Het aantal mensen in de tien nieuwe lidstaten dat interesse heeft om te verhuizen, is zeer beperkt. Slechts één procent is echt geïnteresseerd, vijf procent toont minieme interesse.

Volgens de Europese Commissie gaat het vooral om jonge, alleenstaande en hogergeschoolde mensen. Dit kan meteen een risico meebrengen op ontwrichting in de landen van oorsprong. Als de bovenlaag van de beroepsbevolking het land verlaat, kan dit flinke nadelen meebrengen.

De studie gaat voor een deel in tegen de klachten die momenteel vooral in de bouwsector aan de oppervlakte komen. De Commissie voelt zich echter gesteund door andere studies en door ervaringen in het verleden, vooral in Spanje voor en na toetreding.

Uit de studie blijkt wel dat er een omvangrijker migratie mogelijk is vanuit Roemenië en Bulgarije, twee landen die pas in 2007 zouden toetreden tot de EU. In die landen zijn tot tien procent van de jongeren geneigd te migreren.

Vanuit Turkije -het volgende land op de lijst van toekomstige leden- zal de migratie dan weer wel zeer beperkt zijn. Slechts een half procent van de volwassenen daar zou enige interesse betonen.