Omstreden adviseur Rumsfeld dient ontslag in

Richard Perle, een van de adviseurs van de Amerikaanse minister van defensie Donald Rumsfeld, heeft zijn ontslag ingediend. Perle, onder president Ronald Reagan onderminister van defensie, stond bekend om zijn vaak radicale opvattingen.

AP Ned

BR> Hij gold ook als een belangrijke voorstander van de oorlog tegen Irak.

Perle was lid van de Defense Policy Board (DPB), een belangrijk adviesorgaan van het Pentagon en Rumsfeld. Hij schreef vorige week zijn ontslagbrief. Daarin stelt hij, aldus het Pentagon, dat hij niet wilde dat zijn "vaak radicale en omstreden ideeën" Rumsfeld of Bush zouden worden aangerekend. Perle publiceerde onlangs een boek waarin hij onder meer forse kritiek uit op de Verenigde Naties, een organisatie die volgens hem maar het beste kan worden opgeheven.

Perle kwam vorig jaar in opspraak omdat hij zich als voorzitter van de DPB schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Daarop trad hij terug als voorzitter van het adviesorgaan, maar hij bleef wel lid. Een onderzoekscommissie van het Pentagon concludeerde eind vorig jaar dat Perle zich niet schuldig had gemaakt aan strafbare feiten.