Vlaamse tandartsen halen uit naar de media

Het Verbond van Vlaamse Tandartsen vindt dat de pers onjuiste en leugenachtige informatie verspreidt over de recent ingevoerde maatregelen in verband met de terugbetaling van het kunstgebit. Dat laat het verbond donderdag weten in een mededeling. Volgens hen klopt de info over tariefzekerheid en de kwaliteit van de tandprotheses niet.

Belga

Vijftigplussers moeten vanaf 1 januari 2004 minder betalen voor hun kunstgebit. Wie een standaardprothese wil telt daar vanaf dan maar 466 euro voor neer. Personen met een voorkeursregeling, de sociale categorieën, krijgen 443 euro daarvan terugbetaald, voor anderen is dat 349 euro. Vroeger werd een volledig uitneembare prothese slechts terugbetaald vanaf zestig jaar.

Deze week verschenen in de media berichten dat ook dat bedrag nog te hoog is, verscheidene 50-plussers zouden het remgeld niet kunnen betalen. Daarnaast werd er ook opgemerkt dat voor die prijs geen degelijk kunstgebit kan worden gemaakt. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen, dat meer dan drie vierde van de actieve tandartsen vertegenwoordigt, spreekt dat tegen.

"De bewering dat dergelijke protheses omwille van slechte kwaliteit zouden breken is leugenachtig", schrijft het verbond in de mededeling. Volgens het tandartsenverbond is het een kwalitatieve behandeling waarvoor regels zijn vastgelegd die ervoor zorgen dat zowel de gebruikte materialen als de procedure gelijkwaardig zijn met een duurdere behandeling.

Bovendien is volgens het verbond de tariefzekerheid verzekerd. "In Vlaanderen zijn 83 pct van de tandartsen toegetreden tot de RIZIV conventie. Deze tandartsen hebben er zich toe verbonden om tijdens hun conventie-uren aan het conventietarief de behandeling uit voeren", besluit het Verbond der Vlaamse Tandartsen.