Brugse rechtbank spreekt rally-piloot vrij

De Brugse politierechter heeft rallypiloot Thierry Deconinck op strafrechtelijk gebied vrijgesproken. Op 16 juni 2002 reed hij tijdens de Rally van de Middenkust langs de Zeeweg in Ichtegem in op het publiek. Bij het ongeval vielen twee doden en acht gewonden.

Belga

Onder de slachtoffers bevonden zich bewoners van de straat. Zij stonden in hun voortuin naar de wedstrijd te kijken. De rechtbank achtte zich door de vrijspraak onbevoegd om te oordelen op burgerlijk gebied.

De rechter zei dat na onderzoek de politierechtbank bevoegd was om te oordelen. De verdediging meende het anders. Het gaat immers om een ongeval buiten de gewone verkeerssituatie. De openbare weg was aan de organisatoren toevertrouwd en het verkeersreglement was er tijdelijk opgeheven. Daardoor mocht ook aan hogere snelheden dan normaal worden gereden.

"Na onderzoek van alle elementen in het dossier, zoals de vergunningen, de taken van de diverse personen, de verantwoordelijkheden die ze droegen of op zich namen en de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, spreekt de rechtbank de piloot vrij van al de hem ten laste gelegde feiten", luidde het.

De rechter benadrukte bij de uitspraak dat de slachtoffers geen enkele fout begingen. Over de verantwoordelijkheid van de inrichters is er geen uitspraak gezien zij niet werden gedagvaard.

Volgens de rechter moest nagegaan worden of de beklaagde in de specifieke situatie van het rallyrijden onvoorzichtig is geweest. "Bij een rally en zeker bij een snelheidsproef mogen hogere snelheden worden gehaald dan in het dagdagelijks verkeer", sprak de rechter. "De piloot kan geen snelheidsovertreding worden verweten". De rechter schetste nogmaals de omgeving van het ongeval, namelijk een baan van vier meter met aan beide zijden een greppel en een gelijkgrondse berm. De linten van de veiligheidsperimeter (die tien meter moet bedragen), hingen rakelings langs de rijbaan. De slachtoffers stonden daar achter.

De rallywagen ging van de rijbaan af op honderd meter voorbij een kruispunt waar de rallywagens de straat indraaiden. "Ondanks de lintbebouwing die er aanwezig was, maakte de piloot geen fout", besloot de rechter.