Grimbergen wil geen verhoging 25.000 nachtvluchten

In een bezwaarschrift dat Grimbergen heeft ingediend in het kader van de milieuvergunningsaanvraag van BIAC voor de luchthaven van Zaventem stelt het gemeentebestuur dat het weliswaar oog wil hebben voor de tewerkstelling in de regio, maar dat onder geen beding het aantal nachtvluchten mag verhoogd worden boven 25.000, het maximum dat de huidige vergunning oplegt. Grimbergen vraagt tevens een maximale spreidig van alle dag- en nachtvluchten en een verbod van alle lawaaierige toestellen met een "quota count" hoger dan 4. De geluidsnormen moeten gelijkgeschakeld worden zodat de overlast niet meer communautair afgewimpeld kan worden. Om de hinder daadwerkelijk te controleren, wordt aangedrongen op de plaatsing van een eenvormig, onafhankelijk en verantwoord pollutie- en hindermeetnet.

Belga

Een tiental parlementsleden en lokale mandatarissen van Groen! hebben maandagmorgen aan de luchthaven van Zaventem een ludieke actie gevoerd. Bij één van de pistes werd een bed geplaatst om hun eis voor het herstel van de nachtrust kracht bij te zetten. De actievoerders herhaalden de eis van Groen! dat er niet mag geraakt worden aan het plafond van 25.000 nachtvluchten per jaar. Uit vertrouwelijke documenten waar de partij zegt de hand op te hebben kunnen leggen, blijkt dat de Duitse multinational DHL, in ruil voor een overbrenging van sommige van haar activiteiten uit het buitenland naar Zaventem, "een ongebreidelde toename van het aantal nachtvluchten eist en geen enkele beperking op de geluidsemissies duldt".

Volgens Groen! moet absolute prioriteit gegeven worden aan het herstel van de nachtrust van alle omwonenden van de luchthaven. Er moet daartoe een zo maximaal mogelijke spreiding doorgevoerd worden en het aantal nachtvluchten dient tot op een voor de volksgezondheid aanvaardbaar niveau afgebouwd te worden. Groen! laat maandag weten dat vijf groene Europarlementsleden uit verschillende landen in het Europees parlement een verklaring hebben ingediend waarin ze vragen om een algemeen verbod op nachtvluchten in de hele Europese Unie.