Riziv: Goedkope contraceptiva voor jongeren niet mogelijk voor 1 mei

Ziekenfondsen en apothekers zijn ervan overtuigd dat het toekennen van een extra korting op anticonceptiva voor jongeren niet voor 1 mei van start kan gaan. Dat herhaalden ze maandag in het Verzekeringcomité (zorgverstrekkers+ziekenfondsen) van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering). Ze verleenden wel gunstig advies aan het Koninklijk Besluit van minister Demotte daarover. Die wil de regeling van start laten gaan op 1 april. Meisjes tussen 15 en 21 jaar die zich met hun voorschrift en SIS-kaart aanbieden in de apotheek zullen in het nieuwe systeem automatisch 1 procent korting krijgen op anticonceptiva. Het bedrag zal in de praktijk telkens rond de 3 euro schommelen.

Belga

Demotte verklaarde vorig week donderdag in de Senaat dat dit systeem geen bijkomende administratieve last zal veroorzaken en de regeling dus kan ingaan op 1 april. Ziekenfondsen en apothekers wezen er echter vorige week maandag op dat die datum niet haalbaar is en blijven daarbij.

"Dit veronderstelt een aanpassing van het administratieve circuit van farmanet", aldus Mark Loix van de Christelijke Mutualiteiten. "Als de regeling absoluut op 1 april van kracht moet worden, dan start het experiment van de minister onder een zeer slecht gesternte en zal alles in het honderd lopen". Zowel de verzekeringsinstellingen als de apothekers vinden 1 mei een redelijker alternatief. Het Verzekeringscomité wil ook dat het systeem na een jaar geëvalueerd wordt. "We moeten er immers over waken dat dit geen cadeau wordt aan de farmaceutische industrie", zegt Loix. "De extra terugbetaling van anticonceptiva kan bedrijven er immers toe aanzetten hun prijzen gewoon op te trekken. En dan wordt het beoogde doel, goedkopere preventiemiddelen voor jongeren, volledig ongedaan gemaakt".

Zorgverstrekkers en ziekenfondsen stemden tenslotte ook in met het Koninklijk Besluit van Demotte om het terugbetalingssyteem voor dure en dus enkel onder bepaalde voorwaarden terugbetaalde geneesmiddelen te vereenvoudigen. Nu gebeurt dat pas na voorafgaande controle door een adviserend arts van het ziekenfonds. Bedoeling is die te laten wegvallen en enkel achteraf te controleren.

Andere mogelijkheid uit het KB is dat de controle wegvalt wanneer de industrie bereid is de prijzen van de geneesmiddelen in kwestie te laten zakken. Het gaat onder meer om cholesterolverlagers, antibiotica en kankergeneesmiddelen. De laatste mogelijkheid zagen de vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie evenwel niet zitten.