7.051 artsen houden zich niet aan tariefafspraken

7.051 Belgische artsen, of 17,05 procent van het totale aantal, hebben het tariefakkoord voor 2004 en 2005 verworpen.

Belga

Dat blijkt uit de officiële telling van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering), zo vernam Belga. Dit betekent dus dat die artsen de patiënten kunnen aanrekenen wat ze willen. De grote meerderheid van de artsen aanvaardt de zogenaamde conventie echter wel en dus zullen de meeste patiënten de komende twee jaar tariefzekerheid hebben.

4.209 specialisten en 2.842 huisartsen hebben het Riziv laten weten het tariefakkoord te verwerpen. Dat is met 17,05 procent ongeveer hetzelfde percentage als vorig jaar (17,81 procent). Het aantal weigeraars steeg dit jaar enkel in Vlaanderen: 3.330 Vlaamse artsen wezen het akkoord af, onder wie 1.168 huisartsen (12,35 procent) en 2.162 specialisten (18,02 procent). Het aantal weigeraars komt daarmee op 15,52 procent, tegenover 13,87 procent vorig jaar. In Wallonië daalde het aantal ontevredenen van 21,04 procent vorig jaar naar 17,20 procent dit jaar. Ook in Brussel aanvaarden meer artsen het akkoord. Vorig jaar waren daar 24 procent verwerpingen, dit jaar 22,20 procent.

De twee grootste artsensyndicaten, het BVAS (Belgische Vereniging Artsensyndicaten) en het Kartel, spraken op 16 december vorig jaar onder meer af dat huisartsen tegen 2005 20 euro krijgen voor een raadpleging en 30 euro voor een huisbezoek (nu 18 en 25 euro). De honoraria worden een eerste keer opgetrokken op 1 oktober 2004, en nogmaals in april 2005 en eind 2005.

Maar de huisartsen moeten als tegenprestatie minder antibiotica en bloeddrukverlagers voorschrijven en vooral dat zit hen dwars. Er kwam dus protest bij de huisartsen en vier van hun organisaties hadden opgeroepen om de conventie te verwerpen. Alle artsen hadden daarvoor tot 20 februari de tijd. Bedoeling was evenwel niet het tariefakkoord volledig te laten springen, wat gebeurt als meer dan 40 procent van de huisartsen of specialisten of meer dan de helft van beide groepen samen, het afwijst. Want dan kan minister van Sociale Zaken en Volkgezondheid Rudy Demotte zelf tarieven opleggen.

Artsen die het tariefakkoord verwerpen, kunnen wel vrij bepalen wat ze aanrekenen, maar mislopen een sociale bescherming van 3.000 euro. Daardoor gaat het vooral om artsen met grote praktijken.