Patrick Dewael laat top federale politie vervroegd evalueren

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael laat de top van de federale politie evalueren. Dat heeft hij donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Willy Cortois (VLD).

Belga

"Het is geen teken van wantrouwen, maar veeleer om alle twijfels weg te nemen die zijn gerezen na de kritiek op de politiehervorming", stelde Dewael. Het gaat meer concreet om de commissarissen-generaal, de directeurs-generaal en hun adjuncten. Zij werden voor 5 jaar aangesteld en worden na een periode van 3 jaar geëvalueerd. In overleg met minister van Justitie Laurette Onkelinx wordt die evaluatie nu echter vervroegd, maakte Dewael bekend. Voor de evaluatie wordt beroep gedaan op een externe deskundige. Dewael wees erop dat de evaluatie geen teken van wantrouwen is. Hij gaf wel toe dat de perceptie is dat de federale politie te weinig de geest en de principes van de geïntegreerde politie uitdraagt. Maar, die perceptie is niet volledig juist, voegde hij eraan toe.

De VLD-minister bevestigde ook dat de aanbevelingen en de conclusies van de audit die PWC twee jaar geleden uitvoerde, dienen te worden geactualiseerd, "conform de doelstellingen van het regeerakkoord". Of PWC opnieuw wordt belast met een audit moet echter nog worden uitgemaakt. Daarnaast wordt de federale politie gevraagd om de regering voorstellen te doen om indien nodig de organisatiestructuur aan te passen. Mogelijk wordt ook hiervoor een beroep gedaan op externe deskundigen.