Talhaoui stapt over naar Spirit en kandideert voor Europa

Fauzaya Talhaoui heeft besloten om uit Groen! te stappen en de Spirit-rangen te vervoegen. Ze krijgt een plaats op de Europese kartellijst sp.a-spirit.

Belga

Dat kondigde Spirit-voorzitster Els Van Weert donderdagmiddag aan op een persconferentie in het Vlaams Parlement. Fauzaya Talhaoui zat de vorige legislatuur in de Kamer voor Agalev. Ze trok op 18 mei 2003 de Antwerpse kamerlijst, maar verdween net als al haar partijgenoten uit het federale parlement na de zware verkiezingsnederlaag. Die nederlaag toonde volgens haar aan dat de kiezer andere dingen verlangde van het groene verhaal. Talhaoui zat met vragen over de nieuwe leiding van Agalev en later Groen! en over het nieuwe project van de partij, temeer omdat ze vaststelde dat het groene elan niet terugkeerde. Ze vond dat er nood was aan progressieve samenwerking in Vlaanderen en "Antwerpen, mijn stad".

Door de recente politieke hergroepering is er een sterk rechts front ontstaan, waardoor een groot progressief links front nodig is. Maar het partijcongres van 15 november weigerde botweg de progressieve frontvorming en koos voor een gesloten groen project, aldus nog Fauzaya Talhaoui. De partijleiding had volgens haar toen de Limburgse beslissing om een kartel te vormen moeten verdedigen en deed een oproep aan de Groen!-leiding om haar mening op dit punt alsnog te herzien.

De Antwerpse politica vond dat ze zich niet in de marge kon inzetten voor het groene project en koos daarom voor Spirit. Die partij hanteert eenzelfde basisdemocratie en heeft ook gelijklopende programmapunten zoals het internationalisme, de participatie en de aandacht voor allochtonen. Dat ze bij Spirit voor Europa kandideert, is voor Talhaoui geen probleem. Ze verwees naar haar academische loopbaan waar ze veel aandacht besteedde aan internationaal recht en naar haar werk in de Kamer. "Ik zal in Europa mijn plaats wel vinden", klonk het.

Ze beklemtoonde dat ze bij haar overstap niet over één nacht ijs is gegaan. Ze had weken overlegd met vrienden en familie, maar haar oor ook te luisteren gelegd bij de mensen in de straat. De knoop heeft ze woensdag pas definitief doorgehakt. "Ik heb nog nooit zo geloofd in een progressief project in Vlaanderen", besloot ze.

Spirit-voorzitster Els Van Weert zei erg blij te zijn dat Talhaoui naar Spirit komt en haar schouders wil zetten onder het progressieve project van sp.a en Spirit. Welke plaats het gewezen Agalev-kamerlid op de Europese lijst krijgt, is nog niet afgesproken. Dit weekend zitten beide kartelpartners rond te tafel om welke plaatsen op de verschillende lijsten naar sp.a en Spirit gaan. De procedure binnen Spirit om de belangrijkste plaatsen voor de partij in te vullen, wordt in de komende twee weken afgerond.