BVVO wordt Assuralia: voorzichtig herstel in 2003

De Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO), die de belangen van de verzekeraars in België behartigt, verandert van naam. De BVVO wordt Assuralia, zo bleek donderdag bij de voorstelling van het jaarrapport. Uit dat rapport blijkt ook dat in 2003 de eerste tekenen van herstel voor de sector merkbaar waren.

Belga

De verzekeringssector heeft drie turbulente jaren achter de rug. Er waren de terreuraanslagen van 11 september 2001 en de crisis op de beurs, waardoor het eigen vermogen van de verzekeraars slonk. De verliezen stapelden zich op en dus moesten de verzekeringsbedrijven op zoek naar een meer rendabele strategie. In 2003 waren er de eerste tekenen van herstel, blijkt uit het jaarrapport. Zo gingen de beurskoersen vanaf de tweede helft van vorig jaar opnieuw hoger. Maar om minder afhankelijk te worden van die financiële inkomsten, werd de verhouding tussen schadegevallen en premies herbekeken. Dat lukte: in een aantal takken werden de premies verhoogd en de verzekeraar keek ook strenger toe welke risicogevallen hij nog wilde verzekeren.

In België verdwenen in 2003 een half dozijn verzekeraars. Slechts bij drie bedrijven werd er extra personeel aangeworven. Het totale werknemersbestand in de sector daalde met 4,8 pct tot 23.916 personen.

Het totaal aan premie-inkomsten kwam vorig jaar uit op 26,5 miljard euro, tegen 22,3 miljard het jaar voordien. De tak levensverzekeringen is de sterkste groeier en vertegenwoordigt 68 procent van het totale premie-incasso. Vooral de groepsverzekering was in 2003 succesvol en groeide 17,3 pct: het beste resultaat in jaren. Bij de schadeverzekeringen werd een groei van 6,7 pct opgetekend, wat ongeveer overeenkomt met de tariefaanpassingen. Naast een nieuwe naam, verandert ook de samenstelling en de missie van de beroepsvereniging van verzekeraars. Zo wil Assuralia haar actieterrein vergroten en meer representatief zijn. Ook moet de belangenvereniging meer openstaan voor nieuwe maatschappelijke problemen en nieuwe marktontwikkelingen.