Toch gerechtelijk akkoord voor de Groep Champagne

Volgens het Hof van Beroep is economisch herstel van de Groep Champagne mogelijk. De groep heeft een herstelplan voorgelegd en gedurende de vier eerstkomende maanden moet dat plan geconcretiseerd worden. Ondertussen kunnen de onderhandelingen met kandidaat-investeerders en met de banken worden hervat, om zo de financiële zaken recht te zetten.
BR>De Hasseltse rechtbank had in haar besluit gesteld dat economisch herstel niet meer mogelijk was, nadat er onmiskenbaar een vertrouwensbreuk was ontstaan tussen 'huisbankier' KBC en de leiding van de Groep Champagne. Het Hof van Beroep ziet het anders: «Blijkbaar is de nog vrij nieuwe wet over het gerechtelijk akkoord anders geïnterpreteerd door het Hof van Beroep,» zegt Mr. Hilde Geerkens, advocate van afgevaardigd bestuurder Jan De Clercq en diens echtgenote Maria (Ria) Romanski, eveneens bestuurder van Champagne. Vóór 11 januari moet de Hasseltse handelsrechtbank uitspraak doen over de definitieve opschorting van betaling. Schuldvorderingen moeten uiterlijk op 29 oktober zijn ingediend.

Commissaris


Zoals bekend was Champagne een maand geleden genoodzaakt om een gerechtelijk akkoord aan te vragen toen KBC besloot de kredietkraan dicht te draaien. Later raakte bekend dat KBC aan Jan De Clercq verweet de cijfers van het bedrijf kunstmatig op te krikken, onder meer door bepaalde posten te overwaarderen.
Bedrijfsrevisor Jo François uit Sint-Truiden is nu door het hof aangesteld als commissaris inzake opschorting, die de dagelijkse leiding controleert. Voor elke beslissing moet de directie van Champagne de zegen van de commissaris krijgen. Dat is zo voorzien in de wet, maar toch nog eens uitdrukkelijk in het vonnis opgenomen.

Herstel


Afgevaardigd bestuurder Jan De Clercq reageerde gisteren alvast opgelucht: «Ik denk dat we de zaken nu in een goeie drie maand weer kunnen rechttrekken. We kunnen nu tenminste concreet beginnen onderhandelen met de zes kandidaat-investeerders. Ik zou graag tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode met een gerust gemoed op vakantie kunnen gaan,» aldus De Clercq.
Volgens woordvoerder Piet Jaspaert van KBC is de bank het gerechtelijk akkoord niet ongenegen. «We zullen - in de mate van het mogelijke - constructief meewerken aan de uitvoering van het herstelplan, zodat het bedrijf met de 270 werknemers kan gered worden,» aldus Jaspaert in een eerste reactie.
Volgens insiders is het evenwel duidelijk dat KBC de kredietlijnen - of een gedeelte daarvan - pas zal heropenen als het echtpaar De Clercq-Romanski opstapt bij Champagne, vers kapitaal wordt gevonden en het herstelplan kans van slagen biedt.