Milieuminister Tavernier schept slib uit Gents natuurreservaat

Bourgoyen-Ossemeersen, het natuurgebied aan de westrand van de stad Gent, moet er tegen 2005 uitzien als een heus natuurreservaat. Het 220 ha grote meersengebied - vochtige graslanden die 's winters onder water lopen - is voor vier vijfde eigendom van de stad en is al deels natuurreservaat, deels natuurgebied. Kersvers Vlaams milieuminister Jef Tavernier kwam donderdag de aftrap geven van een "natuurinrichtingsproject". Mits nieuwe infrastructuurwerken wil de Vlaamse overheid samen met de stad Gent de levenskwaliteit van fauna en flora nog verbeteren en tegelijk het wandelgenot vergroten van de natuurliefhebber. Daartoe zette Vlaanderen in 1999 het licht op groen voor een "natuurinrichtingsproject". Dat ging donderdag in uitvoering.

Belga

In de stuurcabine van een grijpkraan stond minister Tavernier zij aan zij met Gents milieuschepen Lieven Decaluwe, terwijl de kraanman een greep deed in de toegeslibde "Loopgracht". Die beek doorstroomt het zuidelijke deel van het natuurreservaat en zit vol slib, dat op de koop toe vervuild is met zware metalen als zink en chroom. Hoog tijd dat de gracht gebaggerd werd, temeer hij 's zomers droog komt te staan, bij gebrek aan diepgang. Het ruimen van het slib uit de Loopgracht - naar schatting 17.000 kubieke meter slib over een lengte van 1,9 kilometer - is de eerste fase van het natuurinrichtingsproject. Het Vlaams gewest betaalt 60 procent van de ruimingswerken, die ruim 1 miljoen euro kosten. Het slib wordt grotendeels verwerkt tot bouwstof voor havenwerken. In een tweede fase wordt werk gemaakt van een gronddam en een geluidswerend scherm langs de R4. Momenteel moeten de wandelaars nog vlak langs die drukke en lawaaierige R4 lopen als ze een luswandeling willen maken in de Bourgoyen-Ossemeersen. Er worden in het gebied ook enkele opgehoogde terreinen afgegraven, zodat die opnieuw onder water kunnen lopen en dus "meersen" vormen.

In een derde fase worden de wandelpaden heraangelegd, de toegang tot het gebied verbeterd, de vogelkijkhutten verbeterd en uitgebreid. "Volgend jaar zal dit een heus natuurreservaat zijn", zei schepen Decaluwe donderdag. "Dat is het nu ook al, maar volgend jaar zal je het ook zien aan de inrichting". Er wordt later ook een nieuw natuur- en milieueducatiecentrum gebouwd aan de rand van het reservaat.