Dossier Dutroux: 486 getuigen maar geen politici

Vierhonderdzesentachtig mensen zullen de volgende dagen een dagvaarding in de bus krijgen om één van de komende weken op het proces-Dutroux in Aarlen te getuigen.

Belga

De advocaten van verschillende partijen in het proces hebben dezer dagen de namenlijst al toegestuurd gekregen van het parket-generaal in Luik. Zoals het parket-generaal reeds eerder meedeelde, moeten de "politici" niet naar Aarlen komen.

De meerderheid van de getuigen die de revue zullen passeren, zullen gedagvaard worden op vraag van het openbaar ministerie. Van de andere partijen in het proces heeft Xavier Magnée, advocaat van Marc Dutroux, het grootste aantal getuigen gevraagd, aanvankelijk zo'n 330. Maar daar heeft het openbaar ministerie er uiteindelijk slechts 147 van weerhouden. Onder hen zijn er een twintigtal die ook door andere partijen gevraagd werden. Magnées medepleiter Ronny Baudewyn zegt dat de verdediging van Dutroux er, wegens tijdsgebrek, in eerste instantie voor gekozen had om zoveel mogelijk getuigen te vragen. Eventueel zou er later dan nog afstand kunnen gedaan worden van sommigen onder hen. De getuigen die op vraag van Magnée weerhouden worden, zijn voornamelijk personen die Dutroux vele jaren geleden gekend hebben. Magnée zal aan de hand van hun getuigenis onder meer proberen aan te tonen dat Dutroux zijn medebeschuldigde Michel Lelièvre moet ontmoet hebben voor 24 juni 1995.

Het openbaar ministerie weigert om alle "politici" die van dicht of van ver iets te maken gehad hebben met het onderzoek Dutroux, te dagvaarden. Op het proces dus geen getuigenis van de gewezen voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie-Dutroux, Marc Verwilghen (die reeds had te kennen gegeven dat hij indien gevraagd zeker wilde komen getuigen), of oud-justitieministers Stefaan De Clerck en Melchior Wathelet (deze laatste tekende jaren geleden de vervroegde invrijheidsstelling van Dutroux na een veroordeling voor zedenfeiten).

De getuigenlijst is onderverdeeld in veertien luiken: het luik van de algemene getuigen, het luik over Julie en Mélissa, dat over An en Eefje, de opsluiting van Rochow, Divers en Jadot, Weinstein, de ontvoering en opsluiting van Sabine Dardenne, Laetitia Delhez, de verkrachting van de Oost-Europese meisjes, de drugsfeiten, de bendevorming en de moraliteitsgetuigen over Marc Dutroux, Michelle Martin, Michel Lelièvre en ten slotte het luik over Michel Nihoul. Binnen elk luik zullen de getuigen gehoord worden in de chronologische volgorde volgens dewelke ze in het dossier voorkomen.

Eerst zullen de veertien onderzoeksrechters de spits mogen afbijten. Voor de getuigenis van de voornaamste onder hen, Jacques Langlois van Neufchâteau, heeft het hof van assisen een volledige week uitgetrokken. Naast hem komt uiteraard ook Jean-Marc Connerotte getuigen. Hij had het gros van het onderzoek in handen tot aan het fameuze spaghetti-arrest van 14 september 1996. In het luik Julie en Mélissa komen een zeventigtal getuigen aan bod. Het gaat onder meer over de vrouw die beweert beide kinderen te hebben zien instappen in een donkere wagen. Naast andere getuigen van de ontvoering zullen ook de speurders van Seraing en de ex-GP van Luik, met name Jean Lesage, Daniel Lamoque en Valère Martin, opgeroepen worden, evenals ex-rijkswachter René Michaux van Charleroi. Ten slotte staat ook de moeder van Mélissa op de lijst. Zij was alleen met de twee kinderen toen die haar woning verlaten hebben.

Vijfentwintig personen zullen getuigen in het luik An en Eefje, zoals de jongeren van toneelgroep Harlekijn, die samen met de twee meisjes op vakantie waren aan de kust, en de uitbater van het hotel recht tegenover het casino van Blankenberge. De familie Marchal had eerder de doorverwijzing naar assisen gevraagd van deze man, omdat een buurman van zijn hotel beweert dat hij Dutroux samen met An en Eefje de avond van hun verdwijning dat hotel heeft zien binnengaan. Ook de cameraman van hypnotiseur Rasti Rostelli, bij wie de meisjes een cassette van de show zouden gekocht hebben, staat op de lijst.

In het volgende luik komen Pierre Rochow en Bénédicte Jadot getuigen over de manier waarop Marc Dutroux hen heeft opgesloten. Ook Philippe Divers zal worden gehoord in het luik "Weinstein". In dat luik komen 25 getuigen aan bod. In verband met de ontvoering van Sabine Dardenne staan slechts zes getuigen op de lijst. In dit luik zal de aandacht om evidente redenen vooral uitgaan naar de getuigenis van Sabine Dardenne zelf. Zij zat, na haar ontvoering op 28 mei 1996, immers tachtig dagen opgesloten in het huis van Marc Dutroux en zijn kompanen. Ze is vandaag twintig jaar oud en heeft reeds duidelijk gemaakt dat ze absoluut wil getuigen op het proces.

Het merendeel van de dertig getuigen in verband met de ontvoering en opsluiting van Laetitia Delhez zullen opgeroepen worden op vraag van het openbaar ministerie. Delhez, vandaag 22 jaar oud, heeft zes dagen opgesloten gezeten. Ook haar getuigenis zal een belangrijk moment zijn op het proces.

In dit luik zal de vermeende betrokkenheid van Michel Nihoul bij deze ontvoering ruimschoots aan bod komen. Een twintigtal getuigen worden opgeroepen, die beweren Nihoul te hebben gezien de week voor de ontvoering van Laetitia. Onder deze getuigen bevinden zich ook de Vlaamse familie (Ophalvens) die meent Nihoul gezien te hebben in Bertrix, evenals de student en de non die de dag van de feiten de bestelwagen van Dutroux hebben gezien. De gegevens die zij aanbrachten, waren van kapitaal belang om binnen de zes dagen Dutroux en zijn kompanen te kunnen oppakken. Ook de drie jonge Slovaakse vrouwen aan wie Dutroux drugs toediende en die hij vervolgens verkrachtte, staan op de getuigenlijst. De kans dat ze ook effectief naar Aarlen zullen komen, is echter klein.

In het drugsluik komen enkel getuigen aan bod die gevraagd zijn door het openbaar ministerie. Onder hen ook David Walsch, de Brit met wie Michel Nihoul in contact geweest is en die veroordeeld is voor handel in XTC.

Meer dan zestig personen, het merendeel opgeroepen door de verdediging van Laetitia Delhez en Marc Dutroux, zullen komen getuigen in verband met de vermeende bendevorming van de vier beschuldigden. Onder hen bevinden zich ook de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille en de gerechtelijk directeur van de GDA van Charleroi Jean-Pierre Doraene. Daarna komen de moraliteitsgetuigen voor de vier beschuldigden, maar liefst 180. Komen onder meer aan bod: de ouders van Marc Dutroux, de kinderen van Michel Nihoul, diens ex-vrouw Annie Bouty en zijn huidige levensgezellin Marlène De Cokere. Helemaal definitief is deze lijst met 486 getuigen niet. Er komt nog een allerlaatste lijst die 24 uur voor het begin van de debatten aan de partijen zal worden overgemaakt. Het aantal getuigen zou echter de kaap van de 500 niet overschrijden.

Op de lijst staan momenteel ook een tiental personen die intussen overleden zijn. De enige bedoeling daarvan is dat de verklaringen die ze ooit in het kader van dit dossier aflegden, op het proces zouden worden voorgelezen.

De voorzitter van het assisenhof, Stéphane Goux, kan op elk moment van het proces beslissen om nog meer mensen als getuigen te dagvaarden. Het getuigenverhoor zal het grootste deel uitmaken van het volledige proces-Dutroux.