Dirk Sterckx nieuwe voorzitter VLD

Het VLD-bestuur is maandagvoormiddag ingegaan op het voorstel van Karel De Gucht om Dirk Sterckx aan te wijzen als voorzitter van de VLD. Dat kondigde de uittredende voorzitter zelf aan na afloop van de vergadering van het bestuur.

Belga

Sterckx wordt voorzitter met de volledige bevoegdheid en de eensgezinde steun van het partijbestuur.

Dirk Sterckx zei de opdracht "met een klein hartje en vlinders in de buik" te hebben aanvaard omdat hij de volle steun kreeg van premier Guy Verhofstadt.

Het was uiteindelijk Karel De Gucht zelf die zijn opvolger voorstelde. Hij benadrukte dat Dirk Sterckx voorzitter wordt met de volle bevoegdheid en de eensgezinde steun van het partijbestuur. "Die zal je kunnen gebruiken", zei hij tot zijn persoonlijke vriend.

De Gucht wees erop dat de VLD en ook een aantal protagonisten moeilijke dagen achter de rug hebben. Hij erkende gekwetst te zijn door de recente gebeurtenissen, "maar dat verandert niets aan mijn overtuiging dat we zo snel mogelijk uit deze situatie moesten geraken". Daarvoor haalde hij twee redenen aan: de militanten, leden en kiezers zouden het "ons kwalijk nemen als we daar niet uitgeraakten". Het zou volgens hem ook bewijzen dat de leiding van de VLD niet uit het goede hout gesneden zou zijn. Daarom moesten de persoonlijke belangen opzij geschoven worden.

Voorts realiseerde de VLD-top zich dat er absoluut een einde gemaakt moest worden aan de discussies binnen de partij om er nog voor te kunnen zorgen dat de VLD op 13 juni de belangrijkste politieke partij van Vlaanderen zou zijn. "Vlaanderen heeft immers nood aan een sterke, vooruitstrevende liberale partij", aldus nog De Gucht.

Dirk Sterckx besefte dat de VLD tien bewogen dagen sinds het congres van vorig weekend achter de rug heeft. Het komt er volgens hem nu op aan de regering te blijven steunen om de doelstelling van meer jobs en de bescherming van de sociale zekerheid te kunnen realiseren. "We hebben ons daarvan laten afleiden, maar moeten de pagina nu omslaan", meende de nieuwe partijvoorzitter. Hij heeft zijn nieuwe opdracht aanvaard "met een klein hartje en vlinders in de buik", mede omdat hij het vertrouwen gekregen heeft van premier Guy Verhofstadt. Hij wil nu samen met de premier, de vice-premier, de Vlaamse minister-president en alle VLD-ministers waken over de correcte uitvoering van het regeerprogramma.

Sterckx wil "bij alles wat ik doe" kunnen blijven rekenen op het talent en de ervaring van zijn voorganger Karel De Gucht. De prioriteit ligt volgens hem nu in het voeren van de komende verkiezingscampagne. Hij besefte dat de militanten door de recente spanningen binnen de partij ontredderd zijn, maar "liberale eenheid maakt liberale macht, besloot hij zijn eerste optreden als partijvoorzitter.

Premier Guy Verhofstadt dankte Dirk Sterckx dat hij hem van de zware verantwoordelijkheid ontlast had. "Ik ben opgelucht dat deze zware last van mijn schouders gevallen is en dat ik mij ten volle kan concentreren op mijn taak als premier", zei hij. Met de twee extra ministerraden in de komende weken wil hij bewijzen dat de regering niet verlamd is en de regeringsactie zal doorgaan in deze pre-electorale fase.

Hij vond het ook goed dat de verschillende partijen in het conflict erkennen dat er fouten gemaakt zijn. "Als we inschattingsfouten gemaakt hebben, moeten we dat kunnen erkennen, maar ook de pagina omslaan. Nu moeten we eensgezind voortwerken aan de toekomst", aldus Verhofstadt, die stelde dat het toegeven van fouten geen zwakte maar een sterkte is in de politiek.

Dirk Sterckx is nu partijvoorzitter ad interim, net zoals Karel De Gucht dat gedurende zes maanden was nadat Guy Verhofstadt in 1999 premier werd. Het is nog niet beslist wanneer er nieuwe voorzittersverkiezingen komen. Vast staat evenwel dat Sterckx de partij minstens tot aan de verkiezingen van 13 juni zal leiden. Het mandaat van Karel De Gucht, dat hij nu volmaakt, liep normaal tot begin 2005, waarna nieuwe voorzittersverkiezingen zouden volgen.