Franstalige filmsector vraagt verdubbeling budget Filmcommissie

De Franstalige filmsector in België roept de politieke wereld op het budget van de Filmcommissie te verdubbelen. In afwachting van de regionale verkiezingen deden verschillende partijen enkele beloftes.

Belga

"Het aantal projecten blijft toenemen. Sinds 1995 neemt het aantal aanvragen om producties te financieren per jaar met 10 procent toe. Het budget van de Commissie bleef, behalve indexeringen, nochtans ongewijzigd. De situatie is dus erg. De Franstalige film, die zowel in België als in het buitenland geroemd wordt, dreigt in verval te geraken", verklaarde Luc Dardenne maandag op een persconferentie.

De bekende gebroeders Dardenne en andere vertegenwoordigers uit de Franstalige filmsector brachten een bezoek aan alle partijhoofdkwartieren. Ze lieten de partijen verstaan ongerust te zijn "over de onverschilligheid van de politieke wereld ten overstaan van de alarmerende situatie".

De Commissie beschikt momenteel over een budget van 5,5 miljoen euro. Om de situatie recht te trekken, is zeker 10 miljoen nodig, meent de sector. Daarnaast is er nog de bijdrage van de kabeldistributeurs van ongeveer 2,2 miljoen euro.