Dopingreglement contra internationale kalender

BRUSSEL -

Volgende maandag behandelt het parket van de Belgische Wielrijdersbond de

zaak Ludo Dierckxsens

in beroep. Drie rechters zullen dan beslissen of de straf in eerste aanleg - een schorsing van zes maanden - gehandhaafd blijft of aangepast wordt. Al naargelang het al dan niet akkoord van beide partijen - UCI en Dierckxsens zelf - met dat vonnis, kan nadien nog een hoger beroep worden ingediend bij de sportrechtbank TAS in Lausanne.

A.P.

BR>Als de schorsing van zes maanden blijft, voegt de UCI aan die schorsingsperiode ook nog drie maanden toe waarin wegrenners normaal niet deelnemen aan competities. Het reglement (artikel 94, paragraaf 2) is terzake erg duidelijk.

• voor wegrenners is de periode van normale inactiviteit 1 november - 31 januari.

• voor mountainbikers is dat dezelfde periode.

• voor veldrijders is dat de periode 1 maart - 30 juni.

• voor BMX-crossers is de inactiviteit gesitueerd tussen 1 november en 28 februari.

Omdat de schorsing van Ludo Dierckxsens inging op 16 augustus, zes maanden duurt en de periode november-januari niet in aanmerking wordt genomen, mag Ludo dus pas opnieuw fietsen op 17 mei 2000.

Over die UCI-maatregel is her en der nogal wat te doen. «De UCI zelf heeft de kalender zo internationaal gemaakt, dat de competitieperiode nooit meer stilvalt. Ook in november, december en januari zijn er wedstrijden. Wat als Lampre daaraan wil deelnemen en Dierckxsens wil opstellen?», vragen lezers de sportredactie.

«Die winterse wedstrijden worden allemaal gereden op het zuidelijk halfrond», aldus een zegsman van de UCI. «Voor renners uit die streken zijn andere schorsingsmaatregelen voorzien dan voor Europeanen, ook al staan die niet omschreven in het UCI-reglement. Als de ploeg van Dierckxsens plots de behoefte zou voelen om in november een ronde te rijden in Uruguay of Argentinië en daarvoor een beroep wil doen op de geschorste renner, zal de UCI allicht nagaan of dat team eerder al heeft deelgenomen aan die wedstrijd(en). Als dat niet het geval is, lijkt er mij weinig kans te bestaan dat de UCI een eventuele schorsing wegens dopinggebruik van een Lampre-renner zal opheffen voor de tijd dat die wedstrijden duren. Datzelfde telt trouwens ook voor het geval de geschorste wegrenner zou willen deelnemen aan veldritten en baanwedstrijden.»

Of: als de eerst genomen sanctie tegen Dierckxsens gehandhaafd blijft, is Ludo wel degelijk geschorst van 16 augustus 1999 tot 16 mei 2000.