Laetitia Delhez in Telefacts: «Ik ben altijd bang»

VILVOORDE -

Na de 'Telefacts zomer' herneemt ook voor het actualiteitenmagazine de normale gang van zaken. «De redactie is versterkt met enkele mensen van het nieuws, de generiek is opgefrist en verder volgen we op de lijn van het verleden,» zegt eindredacteur Marc Geenen. «Telkens brengen we drie reportages waarin we proberen zo dicht mogelijk op het nieuws te zitten en zo goed mogelijk te volgen wat er in het land leeft.»

J.V.

BR>

In de eerste aflevering van het najaar brengt 'Telefacts' een exclusief interview met Laetitia Delhez, één van de meisjes die bevrijd werden uit handen van Dutroux. Het is de eerste keer dat ze haar verhaal doet op televisie.

«Dat heeft heel wat moeite gekost,» vertelt Monica Moritz, die de reportage maakte. «Maandenlang heb ik geprobeerd het vertrouwen te winnen van Laetitia en van de familie. Uiteindelijk is het gelukt. We zijn drie jaar na de feiten. Laetitia is nu zeventien. Ze wil graag een normale tiener zijn, maar ze draagt duidelijk de sporen van wat haar is overkomen. Vroeger praatte ze al niet graag over zichzelf; nu nog veel minder. Ze tracht het trauma te verdringen door bijna continu te lachen en te giechelen, ook als het over serieuze zaken gaat.»

Laetitia verdween op een zomeravond. Ze werd door Dutroux opgesloten in zijn kelder en herhaaldelijk verkracht. Na zes dagen werd ze bevrijd, samen met Sabine Dardenne, die ook enkele dagen in de kelder zat.

«Ik ben altijd bang,» zegt Laetitia. «Als ik een auto hoor stoppen, als ik op straat een man zie, als ik voorbij een café moet lopen, altijd.»

Soms klinkt verbittering in haar stem: «Drie jaar geleden kwam iedereen langs. Nu zie ik niemand meer. De nieuwsgierigheid is bevredigd.»

Ook de moeder van Laetitia is zwaar getekend. Uiteraard door wat haar kind werd aangedaan, maar ook door schuldgevoelens. Die avond had ze geen geld om Laetitia naar de cinema te laten gaan. Even later werd ze ontvoerd.

'Telefacts', 22.15 uur, VTM