GB bijt de frank nog eens in twee

EVERE -

De Franse distributiereuzen Carrefour en Promodès gaan fuseren. Ze gaan samen het tweede grootste distributieconcern ter wereld vormen. Carrefour biedt Promodès zes eigen aandelen voor één stuk Promodès. Het gaat om een bedrag van 650 miljard frank. «Wij zitten mee in de boot,» bevestigt Geneviève Bruynseels van de GB Groep. «Op termijn halen wij daar belangrijke schaalvoordelen uit.»

BR>

Met een omzet van 78 miljard dollar kan Carrefour-Promodès weliswaar nog niet tippen aan het Amerikaanse Wal Mart (160 miljard dollar), maar op Europees vlak hebben de Fransen straks geen gelijke meer. Bij de GB Groep in Evere worden de ontwikkelingen in Frankrijk van dichtbij opgevolgd. Promodès nam enkele jaren geleden een participatie van 27% in de groep. De herschikking van het Franse distributielandschap heeft dus indirecte gevolgen voor de Belgische groep.

De GB Groep is eigendom van de holding GIB. De top van GIB haalde de Fransen naar Evere om de relatief zwak presterende GB Groep meer elan mee te geen. Tot nog toe is dat nog altijd niet gelukt. De GB Groep schrijft nog altijd rode cijfers en het marktaandeel van de warenhuisketen daalt. De opeenvolgende herstructureringen waarbij reeds verscheidene duizenden mensen de groep dienden te verlaten, hebben tot nog toe geen effect gehad.

De samenwerking kreeg wel concreet gestalte in de uitbouw door de groep van de twee Bigg's hypermarkten, in Hasselt en in Waterloo. Die twee blijken het goed te doen. De uitbouw van de twee superwinkels is rechtstreeks geïnspireerd door de gelijkaardige hypermarkten van Promodès.

De GIB Group was in 1998 goed voor een omzet van 203 miljard frank. Promodès heeft trouwens ook een participatie van 25% in de relatief kleinere Belgische distributeur Mestdagh. Die opereert vooral in het zuiden van het land.

- Tot nog toe heeft de samenwerking met Promodès de GB Groep nog niet veel voordeel opgeleverd. Hoe ziet men die dingen in Evere evolueren?

Geneviève Bruynseels, woordvoerdster van GB Groep: «De samenwerking met Parijs gebeurt nu vooral op het vlak van de aankooppolitiek. We kijken na welke producten we eventueel samen kunnen kopen. Door het volume te verhogen kunnen we de prijzen drukken. Dat is indirect in het voordeel van de consument. Volgens mij zal de fusie tussen Promodès en Carrefour onze commerciële synergie met Frankrijk nog versterken. We zijn daarom zeer blij dat we in 1998 ons partnership met Promodès betekend hebben.»

- Wordt die samenwerking op het vlak van de aankoop ook op andere deelterreinen gerealiseerd?

Bruynseels: «De facto niet. We zitten wel nog samen op het niveau van enkele werkgroepen. Zo onderzoeken we samen de logistiek van GB en Promodès, het personeelsbeleid, de communicatie, de informatica, enz. Uit die werkgroepen kunnen we als GB opmaken in hoeverre we goed of fout zitten. Het gaat ons op de opmaak van de zogenaamde

benchmarking

, het referentiekader waaraan wij ons als Belgische groep kunnen meten. Gevolgen voor het personeel zijn er niet. Wij zijn een autonoom geheel en hangen als dusdanig niet af van de ontwikkelingen in Frankrijk.»