Devro-Teepak hapt naar adem

LOMMEL -

De directie van de firma Devro-Teepak in Lommel heeft aan de ondernemingsraad meegedeeld dat er een reorganisatie voor de deur staat. Dat is nodig omdat de recessie in Rusland en Azië een negatieve invloed heeft op de vraag naar verpakkingen voor de vleesindustrie. De directie heeft nog niet beslist hoe de herstructurering precies zal gebeuren, maar het staat wel vast dat er werknemers zullen afvloeien. De vakbonden denken dat het gaat om zo'n 10 procent, wat overeenkomt met bijna 40 arbeidsplaatsen.

BR>

Teepak was al sinds 1975 in Lommel actief, voor het in 1996 fuseerde met de Schotse groep Devro. Sinds de fusie is Devro-Teepak wereldwijd de grootste groep in de productie van verpakkingen voor de vleesindustrie. De groep is ook beursgenoteerd. Het nieuws over de reorganisatie komt niet echt als een verrassing, want vorig jaar werd er op kleinere schaal al een herschikking doorgevoerd.

«De harde concurrentie in de sector leidde tot een sterke prijserosie,» verklaart algemeen directeur Dirksen de noodzaak van deze reorganisatie. «Tegelijkertijd heeft de recessie in Rusland en Azië geleid tot overcapaciteit. Beide situaties hebben ervoor gezorgd dat onze sector zwaar onder druk is komen te staan.»

Over de precieze invulling van de herstructurering zal de directie overleg plegen met de werknemers. Morgen wordt er een bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen waar de directie een gedetailleerde toelichting zal geven.

«Verschillende opties zijn open, maar het lokale management maakt zich sterk dat de jobs kunnen behouden blijven voor de meerderheid van de 400 werknemers,» aldus nog Dirksen. «Dat kan alleen als de juiste maatregelen worden genomen met de steun van de werknemers.» De directie wou zich nog niet vastpinnen op een exact aantal jobs dat zal verloren gaan.

Tsjechië

«Zoals de zaken er momenteel voorstaan, vermoeden wij dat het gaat om iets meer dan 30 arbeidsplaatsen,» zegt ACV-vakbondsman François Jordens. «Een aantal arbeidsintensieve taken zullen overgeheveld worden naar Tsjechië, maar het productiekader in Lommel zal zeker blijven bestaan. De personen die mogen vertrekken zullen vooral tijdelijken en bruggepensioneerden zijn. De officiële aanvraag voor collectief ontslag werd waarschijnlijk ingediend om binnen de normering voor brugpensioen te vallen. Dat kan als tien procent de laan wordt uitgestuurd. Ook bij de bedienden kunnen nog ontslagen vallen, alhoewel ze in die groep al flink gesneden hebben. We wachten af wat het overleg zal opleveren, maar eisen in ieder geval duidelijkheid. Komen er onvoldoende antwoorden, vallen eventuele acties niet uit te sluiten.»

«Voor het aantal personen dat moet afvloeien reken ik op 16 tijdelijken, 12 die geen sluitend vast contract hebben en nog enkele bruggepensioneerden,» zegt zijn ABVV-collega Rob Urbain. «In totaal komen we dan uit op zo'n 10 procent van de werknemers. We hadden de bui natuurlijk zien hangen. Na de fusie met Devro is er altijd onduidelijkheid geweest over de toekomst van Teepak in Lommel. De Schotten hebben nooit een industrieel plan met een visie kunnen voorleggen. We zullen hard onderhandelen om naakte ontslagen te vermijden en voldoende compensaties af te dwingen.»