Vlaamse centrumsteden vragen minder betutteling en meer centen

Minder betutteling van de hogere overheid en voldoende centen voor de uitvoering van de beleidsmaatregelen op hogere niveaus.

Belga

Dat zijn enkele van de krachtlijnen van het memorandum dat de 13 Vlaamse centrumsteden aan de Vlaamse regering zullen overhandigen. De opmaak van het memorandum is een traditie in een verkiezingsjaar.

De burgemeesters van de 13 Vlaamse centrumsteden komen op geregelde tijdstippen samen in de schoot van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Dinsdag kwamen onder meer Patrick Moenaert van Brugge, Patrick Janssens van Antwerpen, Louis Tobback van Leuven, Daniël Denys van Roeselare, Frank Beke van Gent, Freddy Willockx van Sint-Niklaas en Stefaan De Clerck van Kortrijk in laatstgenoemde stad samen om het memorandum te verfijnen dat aan de Vlaamse regering zal worden overgemaakt.

De 13 steden vragen de Vlaamse regering om eindelijk het subsidiariteitsbeginsel te hanteren, met andere woorden om meer autonomie aan de steden te geven, in plaats van beslissingen in Brussel te nemen die te ver van de lokale realiteit staan. Zo vragen ze onder meer de mogelijkheid om opnieuw lokale politieagenten aan te werven of een eigen personeelskader uit te bouwen zonder teveel regels en procedures van bovenaf te moeten respecteren.

Een andere krachtlijn in het memorandum wordt de blijvende roep om voldoende centen. Er komen steeds meer verplichtingen op de steden af, maar de financiering van bovenaf is vaak ontoereikend, vinden ze. De grootste financiële lasten ten gevolge van de politiehervorming zijn geleden. De hervorming functioneert, maar met hetzelfde geld had men meer kunnen doen, luidt het. Het memorandum wordt in maart aan de Vlaamse regering overhandigd. De 13 Vlaamse centrumsteden hopen dat de toekomstige Vlaamse ministers rekening houden met hun verzuchtingen.