"Nachtelijke huiszoekingen naar drugs kunnen weer"

De kamercommissie justitie heeft dinsdag unaniem een wetsvoorstel van Tony Van Parys (CD&V) goedgekeurd dat nachtelijke huiszoekingen naar drugs opnieuw mogelijk maakt.

Belga

Op die manier wordt een fout uit de vorige programmawet rechtgezet. Huiszoekingen tijdens de nacht kunnen in principe niet. Tot voor kort bestond daarop echter een uitzondering, voor politiemensen die in gebouwen op zoek gaan naar drugs. In de laatste programmawet werd die mogelijkheid -via een wijziging van de drugswet- per vergissing echter geschrapt.

Van Parys diende snel een wetsvoorstel in dat de fout rechtzet. Het zorgt ervoor dat officieren van de gerechtelijke politie terug huiszoekingen mogen uitvoeren wanneer ze vermoeden dat er drugs geproduceerd of verhandeld worden. Zowat alle partijen ondertekenden het voorstel. Het werd dinsdag in commissie dan ook unaniem goedgekeurd. Volgende week verhuist het naar de plenaire vergadering.

De commissie zette daarnaast het licht op groen voor het wetsontwerp houdende de verticale integratie van het openbaar ministerie. Het gaat nog om een uitvoering van de Octopusakkoorden waarmee de toenmalige regering -na de affaire-Dutroux- het vertrouwen in Justitie wou herstellen. Het ontwerp voert de kaderwet van 22 december 1998 uit over de structuur van het openbaar ministerie en geeft nu dus concrete invulling aan de verticale integratie. De kamercommissie schaarde zich voor dit werk achter het akkoord dat het college van procureurs-generaal en de raad van procureurs des konings hierover afsloten binnen een werkgroep.

Volgens CD&V'er Van Parys blijft van de oorspronkelijke bedoeling van het ontwerp niet veel meer over. Enkel in complexe dossiers en wanneer de procureur des konings en de procureur-generaal het erover eens zijn, mogen pleiters van het parket hun dossiers volgen tot op het niveau van het parket-generaal.