BIVV lanceert nieuwe campagne over zwakke weggebruikers

Vanaf dinsdag 10 februari lanceren federaal mobiliteitsminister Bert Anciaux, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) en de verschillende gewesten een nieuwe sensibiliseringscampagen over zwakke weggebruikers.

Belga

De slogan van de campagne luidt "Voetpad is niet gelijk aan parkeerpad" en is gericht op de autobestuurders die de gewoonte hebben stil te staan of te parkeren op het voet- of fietspad, zo stelt het BIVV dinsdag in een mededeling. "De campagne richt zich tot de vele autobestuurders die nog al te vaak de gewoonte hebben om 'eventjes' op het fietspad stil te staan of te parkeren. Daarbij realiseren ze zich vaak niet dat ze de doorgang voor de zwakke weggebruikers bemoeilijken of zelfs helemaal belemmeren, en deze zo te dwingen op de rijbaan te stappen of te rijden, met alle risico's van dien", aldus minister Anciaux.

Omwille van de hinder en het indirecte gevaar dat dergelijk verkeersgedrag voor de zwakke weggebruiker oplevert, voorziet de nieuwe verkeerswet (die op 1 maart 2004 van kracht wordt) een strengere aanpak voor foutparkeerders. Vanaf die datum wordt stilstaan of parkeren op het trottoir, het fietspad of oversteekplaatsen voor fietsen of voetgangers beschouwd als een zware overtreding van de eerste graad. Die nieuwe indeling betekent ook dat de sancties zwaarder worden: een onmiddellijke inning van 150 euro, een boete van 275 tot 1.375 euro en mogelijk zelfs een intrekking van het rijbewijs.

De campagne wordt onder meer ondersteund door affiches langs de hoofdwegen en een tv-spot. De affiches tonen een auto die gedeeltelijk op het trottoir geparkeerd staat. Duidelijke voetsporen op de carrosserie laten vermoeden dat een voetganger er noodgedwongen overheen is gewandeld. In de tv-spot wordt een gelijkaardige situatie uitgebeeld. De affiches zijn van 10 februari tot 8 maart langs de weg te zien. De tv-spot loopt van 10 tot 17 februari op verschillende Vlaamse en Waalse zenders.