Ballastwater van schepen ernstige verstoorder mariene milieu

Er is totnogtoe weinig aandacht aan besteed, maar het ballastwater dat schepen oppompen en weer lozen in functie van hun lading en stabiliteit, kan schadelijke organismen van de ene kant van de wereld naar de andere vervoeren en daar voor ernstige milieuproblemen zorgen.

Belga

Het ballastwater als bedreiging voor het mariene milieu, is het onderwerp van een conferentie die deze week in Londen plaatsheeft. Het is de bedoeling dat de meer dan honderd landen die aan de conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een VN-orgaan, in Londen deelnemen, een verdrag ondertekenen dat regels oplegt voor het opnemen en lozen van ballastwater, zo meldt de Britse krant The Independent.

Naar schatting 7.000 verschillende soorten organismen reizen mee in de ballasttanks van schepen. Dat kunnen microbes zijn, maar even goed schaaldieren en vissen. In sommige gevallen vormen deze migranten een biologische bedreiging daar waar ze terechtkomen. De Europese zebramossel bijvoorbeeld is bij ons onschadelijk, maar in het gebied van de Grote Meren tussen Canada en de VS waar ze via ballasttanks terecht kwam, veroorzaakte deze soort voor ecologische chaos. Planktonsoorten kunnen, als ze op de verkeerde plaats terechtkomen, alles beginnen te overwoekeren. Onderzoekers vrezen zelfs dat ballastwater al voor de verspreiding van cholera heeft gezorgd.

Momenteel denkt de IMO dat de beste manier voor schepen om de milieubedreiging te voorkomen, erin bestaat dat zij hun overtollige ballastwater in open zee lozen in plaats van in de haven. De organisatie geeft echter toe dat dit mogelijk niet genoeg zal zijn. Er is onderzoek aan de gang om uit te maken hoe ballastwater kan behandeld worden om alle ongewenste organismen te doden.