Positieve resultaten bij minimale grondbewerkingstechnieken KUL

Experimenten met minimale grondbewerkingstechnieken op een aantal landbouwpercelen in Sint-Truiden hebben uitgewezen dat de afstroming van modder en de bodemerosie op de proefpercelen aanzienlijk daalde. De experimenten worden uitgevoerd door de afdeling Fysische en Regionale Landbouw van de Katholieke Universiteit van Leuven.

Belga

Uit een eerste evaluatie blijkt bovendien dat de technieken geen aanleiding geven tot lagere opbrengsten en inkomsten voor de landbouwers, aldus de Truiense landbouwschepen Miel Londoz. Vanwege het belang van deze landbouwtechnische ingrepen voor erosiebestrijding in Haspengouw werden de proefpercelen opgenomen in een Europees subsidieprogramma met betrekking tot erosiebestrijding. Het is de bedoeling dat op dezelfde proefpercelen de eerstvolgende drie jaren minimale grondbewerkingstechnieken worden toegepast. De opvolging en wetenschappelijke begeleiding wordt verzorgd door de KULeuven en de Watering van Sint-Truiden.

Minimale grondbewerkingstechnieken zijn ingrepen waarbij de vegetatieresten van de tussenteelt of van de laatste oogst zoveel mogelijk aan de oppervlakte bewaard worden en dat er zo weinig mogelijk geploegd wordt. Medewerkers van de KULeuven testten in Sint-Truiden verschillende vormen van minimale grondtechnieken uit, zoals niet-kerende ploegbewerking en directe inzaai. Om na te gaan welke impact het uitvoeren van minimale grondbewerking op de reductie van erosie had, werden op de proefpercelen experimenten met een regenvalsimulator uitgevoerd.

Op akkers waar deze technieken werden toegepast, bleek dat de afstroming en de bodemerosie aanzienlijk daalden in vergelijking met een klassiek bewerkte akker. Voor elk proefperceel werd bovendien een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat het gebruik van minimale grondbewerkingstechnieken geen aanleiding gaf tot hogere kosten of lagere opbrengsten.

De resultaten van de experimenten, die behalve in Sint-Truiden ook in de buurt van Leuven worden uitgevoerd, worden komende donderdag op een informatievergadering voor de landbouwers in het cultuurcentrum De Bogaard in Sint-Truiden toegelicht. Dat gebeurt om 20 uur.