Geen tekort aan bouwgrond in Limburg

Er zijn in Limburg nog tienduizenden bouwrijpe gronden. Zo blijkt uit de eerste 'registers van juridische voorraad' die de gemeenten moeten opmaken voor hun ruimtelijk structuurplan. In Hoeselt liggen nog 930 bouwgronden, in Dilsen-Stokkem 1.435 en in Meeuwen-Gruitrode 1.867. Eenmaal de procedure voor het structuurplan afgerond, gaan de gemeenten de lijsten met bouwgronden publiek maken.

jforier

De komende maanden zijn cruciaal voor de structuurplannen van de Limburgse gemeenten. Die plannen bepalen wat er in de toekomst nog kan op vlak van wonen, werken, mobiliteit en natuurbeleving. De ontwerpplannen worden nu per gemeente voorgelegd aan de bevolking. Tegen april 2005 moeten alle plannen zijn goedgekeurd door de provincie. Bevoegd gedeputeerde Sylvain Sleypen roept de inwoners alvast op actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek in hun gemeente. "We willen graag weten wat de bezwaren zijn van de mensen, want nu worden de keuzes gemaakt voor de toekomst."

De meest ingrijpende keuze is de afbakening van bouwstroken. "De gemeenten kunnen hun behoeftenraming aan woningen doen op basis van de natuurlijke aangroei tussen 1992 en 2007", aldus Sleypen. "Heel wat gemeenten wijken af van die natuurlijke aangroei. Bijvoorbeeld omdat ze zoals Halen dicht bij een autoweg liggen en interessant zijn voor pendelaars. Of de grensgemeenten die af te rekenen krijgen met Nederlandse woondruk. Gemeenten als Alken zijn dan weer interessant voor mensen die in het groen en dicht bij Hasselt willen wonen."

Bovenop de natuurlijke aangroei kunnen de gemeenten ook nog kavels voor sociale woningen aanbieden. Daarnaast wordt in het structuurplan ook bekeken hoeveel bouwplaatsen en goedgekeurde verkavelingen er nog zijn in de gemeente. "Deze zogenaamde 'juridische voorraad' is in de meeste gemeenten nog heel groot. We gaan de gemeenten daarom verplichten deze inventaris kenbaar te maken aan de bevolking."

Wonen moet ook betaalbaar blijven door versneld woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Een dozijn Limburgse gemeenten maakt al gebruik van deze voorafname. "Zo heeft Maaseik een deal gemaakt met een promotor, waardoor er meer dan honderd betaalbare kavels bijkomen in woonuitbreidingsgebied." Ook in Alken komen er al meer dan 100 woningen bij in woonuitbreidingsgebied Langveld. In Lanaken (Veldwezelt) en Borgloon (Vilsterbron) zijn er dat respectievelijk 61 en 79.