"Politiediensten werken wel goed"

Voor de provincie Limburg is procureur des konings Marc Rubens het oneens met de uitspraak van de Brusselse onderzoeksrechter Damien Vandermeersch dat de politie sinds de hervorming verstard is door bureaucratie en paperasserij.

Belga

"We hebben een efficiëntere politie sinds de hervorming. Dat geldt zowel voor de lokale, als voor de federale politie. Er is een betere taakverdeling. Er wordt beter afgesproken wie welke fenomenen aanpakt. De criminaliteit wordt beter bestreden en dat blijkt uit de cijfers, die er niet om liegen", aldus Rubens.

"Het kan nog beter door de politie efficiënter te laten werken. De lokale politie wordt nog te vaak opgeroepen om een kat uit een boom te halen of om een loslopende hond te vangen. Dat zijn geen kerntaken van de politie, maar dat is historisch gegroeid", zegt de procureur. "Ook in het papierwerk is er een verbetering mogelijk gelet op de informatica." Rubens is echter van oordeel dat Vandermeersch ten onrechte veralgemeent. Hij erkent dat de werking van de politie in Limburg ook nog altijd beter kan, maar hij wijst erop dat niets perfect is.