55.000 kubieke meter vuil slib uit Schulensmeer

De voorbije zes maanden is 55.000 kubieke meter vervuild slib uit het bezinkingsbekken en een wachtbekken van het Schulensmeer gehaald. Dat heeft 4,5 miljoen euro gekost.

jforier

De omgeving van het bezinkingsbekken aan het Schulensmeer ligt er weer normaal bij. Na 6 maanden baggeren werden afgelopen week de twee slijkbakken van 50 ton van de Beverse firma De Roeck terug naar de thuisbasis gereden. Sinds augustus werd 55.000 kubieke meter vervuild slib afgevoerd.

Met vrachtwagens werd het goedje eerst aan het Albertkanaal in Genenbos in duwboten gekieperd en over het water naar Zwijndrecht getransporteerd. Daar werd het vervuilde slib gezuiverd. Volgens hoofdtechnicus Felix Vanpassel zijn de werken vlot verlopen. "Enkel de toegangsweg naar het pompgemaal moet hersteld worden nadat de vrachtwagens er meer dan 9.000 maal passeerden. Die werken werden gedragen door de aannemer."

"Positief is ook dat we niet te maken kregen met plotselinge vissterfte tijdens de werken. We hadden vooraf al contact opgenomen met de visserijcommissie. Bij problemen hadden we twee beluchters klaarliggen om het eventuele zuurstoftekort aan te pakken," stelt Vanpassel.

In '96 werd dezelfde hoeveelheid slib weggevoerd voor het maken van dijken van het bezinkingsbekken in Webbekom. De strenge Vlarem-wetgeving bestond toen nog niet. Vanpassel: "Om de dure prijs bij eventuele nieuwe baggerwerken in de toekomst te drukken, wil ik nu al met ons hoofdbestuur gaan praten. De Vlarem-wetgeving moet minder streng worden. Als ons vervuilde slib met zuurstof in contact komt, verdwijnen sowieso al een aantal vluchtige stoffen. Goed beluchten is de boodschap en dan kunnen we het zand misschien zelf gebruiken." De voorbije maanden was het op andere plaatsen rond het Schulensmeer ook erg druk. Een aanlegsteiger voor vissersbootjes en de oeverzone rond 't Vloot werden aangelegd, er kwam een paaiplaats voor vissen en de oevers werden beter toegankelijk gemaakt. Buizen waar veel vissterfte was, werden vervangen door brugjes en aan de achterzijde werd heel wat zand in het meer geduwd. Het meer was te diep voor waterleven en oeverplanten, en dus moest de plas ondieper worden op een aantal plaatsen.