40 procent e-mails aan gemeenten worden niet of slecht beantwoord

Vlaamse gemeenten scoren slecht als het op e-mailcommunicatie met de burger aankomt.

Belga

Dat besluit de redactie van het tijdschrift Ad Rem uit een representatieve steekproef bij 60 Vlaamse gemeenten. Eenvierde van de gemeenten antwoordt niet op de vraag die een inwoner stelt en komt er toch een antwoord, dan voldoet het vaak niet. Bijna 40 procent van alle vraagstellers krijgt geen afdoend antwoord.

De Vlaamse gemeenten zijn volgens Ad Rem (een tijdschrift voor zakelijke communicatie van de uitgeverij Kluwer) door de band niet klaar om met de burger vlot te e-mailen. Twee simpele vragen -over de openingsuren van een zwembad en van een containerpark- werden in vele gevallen niet of slecht beantwoord.

Bijna de helft van de Vlaamse gemeenten beantwoordde de e-mails binnen de 24 uur en nog eens 16 procent de tweede dag. Maar wie in die tijdspanne geen antwoord kreeg, mag het blijkbaar vergeten. Vanaf de derde dag komt er meestal geen respons meer, een opflakkering na een week niet te na gesproken. Een op vier gemeenten antwoordt in het geheel niet op een vraag van de burger, leert de steekproef.

Een e-mailadres terugvinden op gemeentelijke websites is in een kwart van de gevallen ook een hele karwei. In elf procent van de gevallen is het e-mailadres zelfs totaal onvindbaar. De geteste gemeenten in West-Vlaanderen scoorden hierin het slechtst, de provincies Limburg en Antwerpen het best. "Gemeenten zijn zich blijkbaar nog altijd niet bewust van de mogelijkheden die een website biedt en van de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan", besluit Ad Rem.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is niet verrast door het resultaat. Woordvoerder Jan Van Alsenoy: "Een aantal jaren geleden hebben we een onderzoek gedaan naar het communicatiebeleid van gemeenten. Er is toch een hele weg afgelegd, als je ziet dat meer dan de helft van alle gemeenten antwoordt op e-mails. Het gebruik van e-mail in gemeenten is nog heel jong. Vijf jaar geleden was het bijna onbestaand.".