Sociale bemiddeling Ford Genk: geen consensus bonden

De sociaal bemiddelaar is er ook op de tweede verzoeningvergadering tussen de vakbonden niet in geslaagd om een consensus te bereiken tussen de verschillende vakbondden in het conflict rond de ontwerplijsten voor de sociale verkiezingen.

Belga

De drie vakbonden handhaven de huidige samenstelling van de ingediende lijsten en zijn niet van plan om daar wijzigingen in aan te brengen.

Net zoals vorige week slaagde de sociaal bemiddelaar er vandaag/dinsdag evenmin in om de plooien tussen de drie bonden glad te strijken. Het conflict draait rond het feit dat de liberale vakbond werknemers die op de criterialijst staan en geen mandaat hebben, op de lijst voor de sociale verkiezingen heeft gezet. Op die manier genieten deze werknemers bescherming en kunnen ze niet afgedankt worden. Volgens het ACV en het ABVV handelde het ACLVB hiermee uitdrukkelijk tegen de gemaakte afspraken in en worden Ford-werknemers met het minst aantal dienstjaren door hun handelwijze met ontslag bedreigd.

Ook de werknemers van de Transitafdeling van Ford Genk pikten de houding van het ACLVB niet en legden twee weken geleden voor korte tijd het werk neer. Ook nadien heerste er nog de nodige sociale onrust binnen het bedrijf.

De sociaal bemiddelaar riep de drie vakbonden dinsdag op om zich te engageren geen medewerking te verlenen aan acties die mogelijk tot werkonderbrekingen kunnen leiden. Ook adviseerde de bemiddelaar de drie werknemersorganisaties om de neergelegde lijsten geenszins aan te vullen met nieuwe kandidaten en dat voor 20 februari aanstaande. Dan loopt de termijn van de vrijwillige intekenperiode immers definitief af.

De sociaal bemiddelaar wil met andere woorden verhinderen dat de bonden nieuwe mensen die over strafpunten beschikken op de lijsten plaatsen, indien blijkt dat een aantal kandidaten met strafpunten die momenteel op de lijst staan alsnog voor vrijwillig vertrek zouden kiezen. Omdat de directie van Ford Genk wilde verhinderen dat het conflict met het ACLVB de productie van de Transit in de war zou sturen, vroeg ze een sociaal bemiddelaar aan.