Werken Antwerpse Ring: Expertenpool bedrijfswereld

Tijdens een persconferentie onder de noemer: "Kroniek van een aangekondigde miserie, de werken rond de Ring van Antwerpen" lanceerde Voka samen met Unizo dinsdagmorgen een online expertenpool.

Belga

Doel van het platform is ondernemingen te helpen met concrete knelpunten in het kader van de werken aan de R1, opdat ze de hinder op voorhand zoveel mogelijk zouden kunnen beperken. Hiermee reageren de partners op een gebrek aan communicatie vanuit de overheid.

Een vijftigtal mobiliteitsexperten uit diverse ondernemingen engageren zich om via het onlineplatform binnen de week aan een bedrijf concrete oplossingen voor te stellen. Door een voortdurende interactie tussen de ondernemingen en de leden van de expertenpool willen Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) en Voka (Vlaams Economisch Verbond) zo snel en efficiënt mogelijk inspelen op concrete mobiliteitsproblemen.

De expertenpool die toegankelijk is via www.ondernemersnet.net deelt de vragen in vier categoriëen in. Goederen, Personen, Stadseconomie en E-work zijn de deelthema"s waar de experten zich over buigen. Volgens Kris Peeters van Unizo is de pool er gekomen omwille van een gebrek aan informatie vanuit de overheid. "Het vertrouwen in de aanpak van de overheid is reeds ernstig geschokt. Binnen het bedrijfsleven leeft er misnoegen over de communicatie en informatiedoorstroming." Volgens Peeters is deze informatie van cruciaal belang voor vele sectoren die tijdig maatregelen moeten nemen.