Bemanning van Belgische loodsschepen legt werk drie uur stil

Als gevolg van een actie door de bemanning van de loodsschepen is in de Vlaamse havens hinder voor het scheepsvaartverkeer ontstaan.

Belga

De loodskotters brachten dinsdagmorgen de Belgische loodsen niet meer aan boord van de zeeschepen met enorme vertragingen in de havens tot gevolg. Reden voor de actie is de ongelijke vergoeding van deze bemanning tussen verschillende schepen. Volgens de socialistisch vakbond ACOD is de actie een succes.

Om 8.30 uur dinsdagmorgen legde de bemanning van de loodskotters het werk voor drie uuren stil. Hierdoor waren vele schepen verplicht voor de kust het anker te lichten met als gevolg dat ze de Vlaamse havens niet konden binnenvaren. Reeds in 2001 had het ACOD in hun naam aangeklaagd dat de vergoeding tussen twee bemanningsleden van verschillende loodsschepen niet gelijk was. Waterwegen en Zeewezen beloofde toen een oplossing maar tot de dag van vandaag is die er niet. Volgens vakbondsafgevaardigde Ronny Vande Winkel is de bemanning het beu om te wachten op een initiatief van de overheid. De actie werd om 11.30 uur opgeschort in afwachting van een ontwerptekst die donderdagmiddag aan de Vlaamse overheid zal worden overhandigd. "Het personeel zal zich niet neerleggen bij een onvolledig akkoord. We gaan nu echt tot de finish", aldus Vande Winkel.

Ondertussen ondervinden de Vlaamse havens veel overlast van de acties. Volgens An Wittemans van het Antwerps Autonoom Havenbedrijf is naast de enorme vertraging die de schepen en de havens oplopen vooral het imago geschonden. "Het imago van de Antwerpse haven wat betrouwbaarheid betreft wordt hierdoor weer beschadigd."